Khả năng được tuyển dụng là gì?

VNUK >Career Service >Zero-to-hero >Khả năng được tuyển dụng là gì?
Định nghĩa về Khả năng được tuyển dụng

Trong ngôn ngữ của các nhà tuyển dụng, có một tiêu chí gọi là Employability – tạm dịch là Khả năng được tuyển dụng. Đây là một khái niệm quan trọng mà bạn sẽ phải suy nghĩ về nó trong quãng thời gian tại VNUK. Bất kể bạn muốn làm gì sau tốt nghiệp, bạn cũng sẽ phải cân nhắc liệu những kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng mềm của bạn có đáp ứng được nhu cầu của nhà tuyển dụng hay không. Ngày nay, những nhà tuyển dụng luôn cho rằng bằng cấp không là điều kiện đủ và họ đang tìm kiếm những ứng cử viên có thể chứng minh được các kỹ năng và cho thấy rằng họ đã “sẵn sàng làm việc”. Cân nhắc về “Kiểm toán kỹ năng” – giúp kiểm tra, đánh giá, xác định bạn đang ở đâu.

“Bất kể bạn muốn làm gì sau tốt nghiệp, bạn cũng sẽ phải cân nhắc liệu những kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng mềm của bạn có đáp ứng được nhu cầu của nhà tuyển dụng hay không.

Dưới đây là một số kỹ năng để tăng khả năng được tuyển dụng mà bạn cần lưu ý:
 • Giao tiếp hiệu quả – Có thể diễn đạt ý tưởng một cách rõ ràng và tập trung vào văn bản, thảo luận và thuyết trình.
 • Làm việc theo nhóm – Có khả năng đảm nhận các vai trò khác nhau trong một nhóm và làm việc tốt với những người khác để đạt được mục tiêu đã đề ra.
 • Nhận thức thương mại – Hiểu biết về một doanh nghiệp hoặc lĩnh vực. Làm thế nào để họ hoạt động? Mục đích của họ là gì? Những thách thức họ phải đối mặt là gì?
 • Giải quyết vấn đề – Xác định các vấn đề tiềm ẩn, đánh giá rủi ro và áp dụng tư duy logic và sáng tạo để đưa ra giải pháp.
 • Lãnh đạo – Có khả năng thúc đẩy, truyền cảm hứng và phát triển thế mạnh của những người khác. Phối hợp hoạt động, giao nhiệm vụ và đặt thời hạn.
 • Quản lý dự án – Quá trình lập kế hoạch, giám sát và kiểm soát liên quan đến một dự án cụ thể.
 • Quản lý thời gian – Khả năng quản lý thời gian của riêng bạn và cách sắp xếp các mục ưu tiên để có năng suất và hiệu quả hơn trong việc hoàn thành các nhiệm vụ.
 • Sáng kiến ​​- Chủ động và nhiệt tình, xác định các cơ hội, nhận ra thực tiễn tốt nhất và tạo ra ý tưởng mới.
 • Khả năng thích ứng – Linh hoạt để làm việc trong các môi trường và nhóm khác nhau trên một loạt các dự án và nhiệm vụ.
 • Doanh nghiệp và đổi mới – Khả năng xác định các cơ hội và khoảng trống trên thị trường và tạo ra các cách thức mới và sáng tạo để giải quyết vấn đề.
 • Biết chữ máy tính – Làm quen với các chức năng cơ bản của bộ Microsoft Office và khả năng chấp nhận, học hỏi và thích nghi với công nghệ mới.

Leave a Reply