Lộ trình thực tập qua các năm tại VNUK

VNUK >Career Service >Internship >Lộ trình thực tập qua các năm tại VNUK

1. Chương trình thực tập đầu khóa/Freshman Internship Programme (không bắt buộc)

  • Thời gian: 04-06 tuần
  • Đối tượng: Sinh viên năm nhất

Chương trình diễn ra trong 4 đến 6 tuần đầu năm thứ nhất dành cho các bạn Tân sinh viên vừa tốt nghiệp cấp 3 và bắt đầu nhập học đại học.

Mục đích của chương trình này là giúp sinh viên năm nhất:

  • Hiểu được tầm quan trọng của các kỹ năng mềm tại nơi làm việc (thường không được giảng dạy hoặc nâng cao trong chương trình trung học).
  • Xác định điểm mạnh / điểm yếu của bản thân thông qua việc tiếp cận làm việc với thế giới kinh doanh bên cạnh thế giới học đường.
  • Tạo động lực mạnh mẽ để Tân sinh viên tập trung vào học tập và phát triển đúng hướng nhờ hiểu rõ hơn bản thân sau quá trình thực tập thực tế tại doanh nghiệp
Image may contain: 5 people, text

2. Chương trình thực tập hè/Summer Internship Programme (không bắt buộc)

  • Thời gian: 02 tháng
  • Đối tượng: Sinh viên năm nhất và năm hai

Chương trình này diễn ra trong 02 tháng vào mỗi mùa hè dành cho sinh viên năm nhất và năm hai đã kết thúc học phần năm nhất và năm hai tại VNUK.

Sinh viên tham gia Chương trình thực tập mùa hè có cơ hội áp dụng kiến ​​thức lý thuyết vào thực tế, có được kinh nghiệm làm việc thực tiễn và kiểm chứng niềm đam mê và sự phù hợp với chuyên ngành của họ sau một thời gian học học tập trên trường.

Qua chương trình này, sinh viên cũng sẽ khám phá ra những kiến ​​thức hoặc kỹ năng mà các em còn thiếu để lập kế hoạch phát triển tốt hơn trong học tập ở những năm tiếp theo.

3. Chương trình thực tập chính khóa/4-to-6 Month Internship Programme (bắt buộc)

  • Thời gian: 04-06 tháng
  • Đối tượng: Sinh viên năm ba và năm tư

Chương trình diễn ra từ 4 đến 6 tháng trong học kỳ thứ hai của năm thứ ba (đối với tất cả các chuyên ngành) và năm thứ tư (đối với BMS, DS, CSE).

Sinh viên được yêu cầu đảm đăng ký một vị trí thực tập toàn thời gian và hoàn thành luận án/dự án theo yêu cầu của nhà trường.

Mục đích của chương trình này là giúp sinh viên nâng cao năng lực việc làm của họ thông qua việc trải nghiệm các nhiệm vụ liên quan đến công việc ở mức phù hợp với sinh viên đại học năm thứ ba và thứ tư;

Ngoài ra các bạn còn tìm hiểu sâu hơn về chuyên ngành của mình, thử nghiệm việc tích hợp các khái niệm lý thuyết vào thực tế vận hành tổ chức công ty; đồng thời dần dần xây dựng nên “thương hiệu cá nhân” về cả nhận thức lợi ích, năng lực làm việc, giá trị và tiềm năng của bản thân cũng như biết cách nắm bắt cơ hội xây dựng mạng lưới quan hệ của riêng mình.

Image may contain: 1 person, text

Leave a Reply