TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ:Các chuyên ngành IBM, CSE, HTM. BMS - VNUK

TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ:Các chuyên ngành IBM, CSE, HTM. BMS

VNUK >Uncategorized @vi >TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ:Các chuyên ngành IBM, CSE, HTM. BMS

TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ:Các chuyên ngành IBM, CSE, HTM. BMS

Chuyến tham quan Vườn ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng (DNES): Cảm hứng cho môn học DESIGN THINKING

Nhóm sinh viên thuộc chương trình QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ (IBM) dẫn dắt bởi TS. Nguyễn Thị Mỹ Hương – Viện trưởng – cùng đại diện các giảng viên khoa IBM đã có chuyến tham quan thực tế tại Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng (DNES)

Sinh viên Khoa học và Kỹ thuật Máy tính và Khoa học Dữ liệu tìm hiểu về cơ hội nghề nghiệp tại NAL SOLUTIONS:

Tham quan các công ty, doanh nghiệp là hoạt động nhằm rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn, giúp sinh viên cập nhật kiến thức, xây dựng kỹ năng và có cái nhìn rõ nét về môi trường làm việc trong tương lai. 

SV ngành QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ tham quan công ty Nhật Bản VINAMASK - Một nội dung thuộc học phần GLOBAL ENVIRONMENT FOR BUSINESS

Trong khuôn khổ học phần GLOBAL ENVIRONMENT OF BUSINESS (Môi trường Kinh doanh toàn cầu) tại VNUK, sinh viên ngành Quản trị và Kinh doanh Quốc tế (IBM) đã đến thăm một công ty Nhật Bản tại Đà Nẵng – Công ty TNHH quốc tế Vina Mask.

Field trip của BMS

Trải nghiệm thực tế logistic

Field trip Sheraton

Leave a Reply

1
Bạn cần hỗ trợ?