Uncategorized @vi

Category

Giới thiệu về học bổng đổi mới sáng tạo Học bổng này dành cho sinh viên tất cả các năm học VNUK thể hiện phẩm chất lãnh đạo, tinh thần tiên phong, mong muốn thúc đẩy sự thay đổi và làm điều tốt cho cộng đồng. Học bổng này tạo điều kiện cho những sinh...
Read More
Các mẫu đơn cần thiết cho việc đăng ký xét tuyển: Đơn đăng ký xét tuyển 1B: File Word      File PDF Mẫu đơn đăng ký xét tuyển học bổng : Tải tại đây Mẫu hướng dẫn viết  bài luận: Mẫu 1 Mẫu 2 Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh, Đại học Đà Nẵng (VNUK)...
Read More