Workshop về KỸ NĂNG TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CÔNG VIỆC "𝗛𝗼𝘄 𝘁𝗼 𝗺𝗮𝗻𝗮𝗴𝗲 𝘆𝗼𝘂𝗿 𝘁𝗮𝘀𝗸𝘀 𝗲𝗳𝗳𝗲𝗰𝘁𝗶𝘃𝗲𝗹𝘆" - VNUK

Workshop về KỸ NĂNG TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CÔNG VIỆC “𝗛𝗼𝘄 𝘁𝗼 𝗺𝗮𝗻𝗮𝗴𝗲 𝘆𝗼𝘂𝗿 𝘁𝗮𝘀𝗸𝘀 𝗲𝗳𝗳𝗲𝗰𝘁𝗶𝘃𝗲𝗹𝘆”

VNUK >Uncategorized @vi >Workshop về KỸ NĂNG TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CÔNG VIỆC “𝗛𝗼𝘄 𝘁𝗼 𝗺𝗮𝗻𝗮𝗴𝗲 𝘆𝗼𝘂𝗿 𝘁𝗮𝘀𝗸𝘀 𝗲𝗳𝗳𝗲𝗰𝘁𝗶𝘃𝗲𝗹𝘆”
Workshop về KỸ NĂNG TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CÔNG VIỆC “𝗛𝗼𝘄 𝘁𝗼 𝗺𝗮𝗻𝗮𝗴𝗲 𝘆𝗼𝘂𝗿 𝘁𝗮𝘀𝗸𝘀 𝗲𝗳𝗳𝗲𝗰𝘁𝗶𝘃𝗲𝗹𝘆”
Quản lý công việc luôn là một kỹ năng quan trọng cho cả việc học, thực tập lẫn xin việc sau này. Nhằm giúp các bạn sinh viên biết cách sắp xếp, quản lý để giải quyết công việc một cách nhanh chóng và hiệu quả, Viện VNUK đã tổ chức buổi workshop “𝘏𝘰𝘸 𝘵𝘰 𝘮𝘢𝘯𝘢𝘨𝘦 𝘺𝘰𝘶𝘳 𝘵𝘢𝘴𝘬𝘴 𝘦𝘧𝘧𝘦𝘤𝘵𝘪𝘷𝘦𝘭𝘺” dưới sự hướng dẫn và chia sẻ của chị Hà Thị Cẩm Lai – Product Manager & Project Manager tại Beekids.
Các bạn sinh viên VNUK đã được hướng dẫn những kỹ năng quản lý công việc hết sức thú vị:
  • Lộ trình hiệu quả để hoàn thành công việc, bài tập lớn hay đề tài khoá luận
  • Một số công cụ thường dùng để quản lý công việc
  • Hướng dẫn trực quan cách phân chia công việc
  • Các mẹo giúp phân chia công việc hiệu quả
  • Giới thiệu về ETA (Estimated Time Allocation)
Không chỉ học hết sức – làm việc hết mình, các bạn sinh viên VNUK còn có được “trải nghiệm ẩm thực” tuyệt vời với pizza siêu ngon ăn giữa buổi. Thật thú vị phải không các bạn

Leave a Reply

1
Bạn cần hỗ trợ?