Học bổng đổi mới sáng tạo

VNUK >Uncategorized @vi >Học bổng đổi mới sáng tạo
 1. Giới thiệu về học bổng đổi mới sáng tạo

Học bổng này dành cho sinh viên tất cả các năm học VNUK thể hiện phẩm chất lãnh đạo, tinh thần tiên phong, mong muốn thúc đẩy sự thay đổi và làm điều tốt cho cộng đồng. Học bổng này tạo điều kiện cho những sinh viên xuất sắc và được lựa chọn trên cơ sở trí tuệ, tác động xã hội, tính lãnh đạo, cam kết thực hiện và ưu tiên cho nữ giới trong lĩnh vực công nghệ.

2. Giá trị học bổng

 • Học bổng Đổi mới sáng tạo được trao vào đầu năm học dựa vào thành tích mà sinh viên đã thực hiện trong một năm trước đó.
 • Học bổng có giá trị từ 5 – 15 triệu đồng/ suất.
 • Học bổng kèm theo một khoá học (miễn phí) tại Trung tâm phát triển kỹ năng chuyên nghiệp VNUK trong thời gian nhận học bổng.

3. Điều kiện xét, cấp học bổng

 • Đối với học sinh lớp 12: đã trúng tuyển vào một chương trình nào đó tại VNUK và đạt yêu cầu tiếng anh đầu vào, có tối thiếu một dự án tác động đến cộng đồng.
 • Đối với sinh viên VNUK: thoả mãn yêu cầu tiến độ tiếng Anh trong chương trình học, học 12 tín chỉ trong học kỳ gần nhất với điểm trung bình tích luỹ từ 2.5/4 trở lên.
 • Thành tựu là một trong những nội dung sau:(Không giới hạn trong phạm vi này)
  • Học sinh là thủ lĩnh cộng đồng, đã thành lập cộng đồng hoặc dẫn dắt tổ chức của mình trong thời gian tối thiểu một năm, tạo nên ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng.
  • Học sinh đã đạt được những thành tựu, kết quả liên quan đến môi trường, biến đổi khí hậu, giáo dục, giảm khoảng cách giàu nghèo, cân bằng giới…..
  • Học sinh nữ có những sáng kiến cải tiến khoa học kỹ thuật được một tổ chức (chính quyền hoặc doanh nghiệp) công nhân và sử dụng sáng kiến. Hội đồng sẽ xem xét sự phù hợp của tổ chức này.

3. Tiêu chí xét, cấp học bổng

 • Sự cảm thông, bảo vệ người tốt, quan tâm đến cộng đồng yếu thế.
 • Tiềm năng trở thành nhà lãnh đạo tương lai.
 • Tác động xã hội của dự án đã sáng lập và phát triển

4. Điều kiện duy trì học bổng

 • Duy trì điểm trung bình tích luỹ tối thiểu 2.5/4 trong 1 học kỳ nhận học bổng.
 • Cam kết việc hỗ trợ cộng đồng thông qua việc tham gia bình quân 20 giờ mỗi quý cả trong và ngoài trường.
 • Tham gia vào chương trình phát triển kỹ năng lãnh đạo dành cho sinh viên.
 • Tham gia ít nhất một hoạt động quảng bá cho hình ảnh của trường và cho học bổng (nếu có), bao gồm bài đăng viết, video, tham gia buổi tư vấn tuyển sinh, học bổng, các sự kiện, kết nối….

5. Hồ sơ xét học bổng

 • Đơn đề nghị xét học bổng.
 • Hồ sơ chứng minh về dự án đã tham gia kèm báo cáo kết quả đã đạt được.
 • Thư giới thiệu của một giáo viên THPT.
 • Thư giới thiệu của người lãnh đạo trực tiếp, người đồng cấp hoặc người đứng đầu tổ chức mà thí sinh tham gia hoạt động.
 • Thư động lực (tối thiểu 750 từ)

Leave a Reply