VNUK tổ chức TẬP HUẤN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC cho cán bộ, giảng viên - VNUK

VNUK tổ chức TẬP HUẤN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC cho cán bộ, giảng viên

VNUK >Tin tức >VNUK tổ chức TẬP HUẤN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC cho cán bộ, giảng viên

Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học là hoạt động nâng cao chất lượng giáo dục hướng đến tiêu chuẩn chất lượng của các cơ sở giáo dục đại học trong khu vực và trên thế giới. Hoạt động này được triển khai dựa trên sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của đơn vị.

Nhận thức được tầm quan trọng này, với mục tiêu đưa VNUK trở thành một trong những cơ sở giáo dục hàng đầu, buổi tập huấn về đảm bảo chất lượng giáo dục (Academic Quality Assurance) diễn ra vào ngày 25/3 vừa qua đã cung cấp cho đội ngũ cán bộ và giảng viên VNUK nhiều kiến thức và phương pháp tiếp cận mới trong giảng dạy và xây dựng chương trình đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra. Mục tiêu chính của những tập huấn này là nhằm tạo môi trường học tập lấy người học làm trung tâm, giúp sinh viên có môi trường rèn luyện và triển khả năng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.

Chia sẻ với khóa tập huấn lần này, PGS.TS. Nguyễn Thị Diệu Hằng – Trường Đại học Bách khoa ĐHĐN – cũng là trainer chính cho buổi tập huấn – cho biết: Hoạt động này nhằm góp phần nâng cao chất lượng chương trình đào tạo, trong đó phương pháp giảng dạy, kiểm tra và đánh giá phải theo sát với các chuẩn đầu ra của từng ngành và từng học phần, đặc biệt là tăng cường các hoạt động nhằm hỗ trợ sinh viên, từ đó nâng cao chất lượng đầu ra của sinh viên sau khi tốt nghiệp. Để thực hiện được việc này, việc đảm bảo chất lượng quản lý và đội ngũ giảng viên theo từng giai đoạn là vô cùng cần thiết.


Với mục tiêu đó, nội dung lớp tập huấn lần này tập trung chính vào các điểm:

1. Quy trình xây dựng chương trình đào tạo
2. Xây dựng ĐCCT học phần: cách viết CLO đảm bảo đáp ứng PLO, đảm bảo đo
lường được và đánh giá được
3. Nhận xét về các chương trình đào tạo
4. Các mô hình đảm bảo chất lượng

Kết thúc lớp tập huấn, các cán bộ giảng viên cũng chia sẻ những thuận lợi cũng như thách thức trong quá trình xây dựng và phát triển chương trình đào tạo, từ đó đề ra mục tiêu cho việc xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng của VNUK.

Trong thời gian sắp đến, VNUK tiếp tục nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện đảm bảo chất lượng, phấn đấu thực hiện đánh giá ngoài chương trình đào tạo 3 ngành: Quản trị Kinh doanh quốc tế (IBM), Khoa học và Kỹ thuật Máy tính (CSE), và Khoa học Y Sinh (BMS). Có thể nói rằng trong thời gian qua, hoạt động đảm bảo chất lượng của VNUK đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp bước đầu, góp phần đưa hoạt động giảng dạy và đào tạo của từng chuyên ngành đi vào ổn định.

Một số hình ảnh của buổi tập huấn:

Leave a Reply

1
Bạn cần hỗ trợ?