Thông tin chi tiết các phương thức xét tuyển vào Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh (Mã trường: DDV) - VNUK

Thông tin chi tiết các phương thức xét tuyển vào Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh (Mã trường: DDV)

VNUK >Đăng ký xét tuyển >Thông tin chi tiết các phương thức xét tuyển vào Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh (Mã trường: DDV)

Đối tượng tuyển sinh:

– Tất cả các thí sinh tốt nghiệp THPT trên toàn quốc;

– Tất cả các thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT (hoặc tương đương) ở nước ngoài hoặc chương trình nước ngoài tại Việt Nam;

– Thí sinh có chứng chỉ tốt nghiệp THPT quốc tế sử dụng kết quả các kỳ thi A-Level / SAT / ACT / IBD / IGCSE / ATAR trong khoản thời gian 02 năm kể từ ngày thi;

– Thí sinh quốc tịch nước ngoài đã tốt nghiệp chương trình THPT (hoặc tương đương).

Phạm vi tuyển sinh:

Tuyển sinh trên địa bàn toàn quốc và quốc tế

Phương thức tuyển sinh:

 • Phương thức 1Xét tuyển dựa trên kết quả kì thi THPT quốc gia
 • Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả học tập THPT
 • Phương thức 3: Xét tuyển thẳng
 • Phương thức 4: Xét tuyển theo kết quả kì thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phương thức 5: Xét tuyển theo đề án tuyển sinh riêng của VNUK

Thông tin chi tiết các phương thức xét tuyển

PHƯƠNG THỨC 1: XÉT TUYỂN DỰA TRÊN KẾT QUẢ KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021

– Đối tượng: Thí sinh có kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và thỏa điều kiện ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.

– Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Công bố khi có kết quả thi THPT

– Phương thức, điều kiện xét tuyển: theo quy chế tuyển sinh và kế hoạch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

– Thời gian và hình thức ĐKXT: theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

TT Tên NHÓM NGÀNH/Ngành Mã ĐKXT Tổ hợp Xét tuyển Điểm xét tuyển (ĐXT) Tiêu chí phụ
đối với các thí sinh bằng điểm
Điểm chuẩn giữa các tổ hợp GHI CHÚ
  VIỆN NGHIÊN CỨU & ĐÀO TẠO VIỆT ANH DDV          
1 Quản trị và kinh doanh Quốc tế 7340124 1. A00
2. A01
3. D01
4. D10
1. Toán + Vật lí + Hoá học
2. Toán + Vật lí + Tiếng Anh
3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh
4. Toán + Địa lí + Tiếng Anh
Không Bằng nhau Thí sinh có thể chỉ chọn ngành mà không chọn chuyên ngành.
1.1 Quản trị và Kinh doanh quốc tế – Chuyên ngành Quản trị Du lịch và Khách sạn quốc tế (THM) 7340124-THM 1. A00
2. A01
3. D01
4. D10
1. Toán + Vật lí + Hoá học
2. Toán + Vật lí + Tiếng Anh
3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh
4. Toán + Địa lí + Tiếng Anh
Không Bằng nhau
2 Khoa học và Kỹ thuật máy tính 7480204 1. A00
2. A01
3. D01
4. D90
1. Toán + Vật lí + Hoá học
2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh
3. Ngữ Văn + Toán + Tiếng Anh
4. Toán + Khoa học tự nhiên + Tiếng Anh
Không Bằng nhau
2.1 Khoa học và Kỹ thuật Máy tính – Chuyên ngành Khoa học Dữ liệu 7480204DT   1. A00
2. A01
3. D01
4. D90
1. Toán + Vật lí + Hoá học
2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh
3. Ngữ Văn + Toán + Tiếng Anh
4. Toán + Khoa học tự nhiên + Tiếng Anh
Không Bằng nhau
3 Khoa học Y sinh 7420204 1. A00
2. D07
3. B00
4. B08
1. Toán + Vật lí + Hoá học
2. Toán + Hoá học + Tiếng Anh
3. Toán + Hoá học + Sinh học
4. Toán + Sinh học + Tiếng Anh
Không Bằng nhau

 

PHƯƠNG THỨC 2: XÉT TUYỂN DỰA TRÊN KẾT QUẢ HỌC BẠ THPT

– Đối tượng: Thí sinh có kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và thỏa điều kiện ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là ĐXT >= 20 và điểm trung bình tiếng Anh >=7.0

– Ghi chú: 

 • Điểm môn học dùng để xét tuyển là trung bình cộng của điểm trung bình môn học lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12
 • Điểm Tiếng Anh dùng để xét tuyển là trung bình cộng của điểm trung bình môn Tiếng Anh học lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12

TT

Tên NHÓM NGÀNH/

Ngành

Mã ĐKXT

Điểm xét tuyển học bạ (ĐXT)

Ngưỡng ĐBCL đầu vào

GHI CHÚ

 

VIỆN NGHIÊN CỨU & ĐÀO TẠO VIỆT ANH

DDV

 

 

 

1

Quản trị và kinh doanh Quốc tế

7340124

1. Toán + Hóa học + Tiếng Anh

2. Toán + Vật lí + Tiếng Anh

3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh

4. Toán + Địa lí + Tiếng Anh

Đối với Học bạ:

1. ĐXT >= 20,0

2. ĐXT môn tiếng Anh >= 7,0

 

 

Xét tuyển dựa vào:

– Điểm môn học dùng để xét tuyển là trung bình cộng của điểm trung bình môn học lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12.

 

Thí sinh có thể chỉ chọn ngành mà không chọn chuyên ngành.

1.1

Quản trị và Kinh doanh quốc tế – Chuyên ngành Quản trị Du lịch và Khách sạn quốc tế (THM)

7340124-THM

1. Toán + Hóa học + Tiếng Anh

2. Toán + Vật lí + Tiếng Anh

3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh

4. Toán + Địa lí + Tiếng Anh

1.2

Quản trị và Kinh doanh quốc tế – Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Số (DBM)

7340124-DBM

1. Toán + Hóa học + Tiếng Anh

2. Toán + Vật lí + Tiếng Anh

3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh

4. Toán + Địa lí + Tiếng Anh

2

Khoa học và Kỹ thuật máy tính

7480204

1. Toán + Hóa học + Tiếng Anh

2. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh

3. Toán + Tiếng Anh + Tin học

4. Toán + Vật lí + Tiếng Anh

2.1

Khoa học và Kỹ thuật Máy tính – Chuyên ngành Khoa học Dữ liệu

7480204DT

1. Toán + Hóa học + Tiếng Anh

2. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh

3. Toán + Tiếng Anh + Tin học

4. Toán + Vật lí + Tiếng Anh

3

Khoa học Y sinh

7420204

1. Toán + Tiếng Anh + Tin học

2. Toán + Vật lí + Tiếng Anh

3. Toán + Hoá học + Tiếng Anh

4. Toán + Sinh học + Tiếng Anh

4

Công nghệ Nano (Dự kiến)

7510409

1. Toán + Tiếng Anh + Tin học

2. Toán + Vật lí + Tiếng Anh

3. Toán + Hoá học + Tiếng Anh

4. Toán + Sinh học + Tiếng Anh

 
 

PHƯƠNG THỨC 3: TUYỂN THẲNG VÀ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ GD&ĐT

–  Đối tượng: Các thí sinh đủ điều kiện xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT và theo thông báo xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển của VNUK.

A. XÉT TUYỂN THẲNG

Nếu bạn là những “siêu anh hùng” trong các kỳ thi quốc tế, kỳ thi cấp quốc gia hoặc cấp thành phố, bạn hoàn toàn đủ điều kiện được XÉT TUYỂN THẲNG vào tất cả các ngành của Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh:

1. Xét tuyển thẳng vào tất cả các ngành của Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh đối với thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, đội tuyển quốc gia dự cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế, đã tốt nghiệp THPT. Xét giải quốc tế các năm: 2019, 2020, 2021.

Thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, dự cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế nếu chưa tốt nghiệp THPT sẽ được bảo lưu kết quả đến hết năm tốt nghiệp THPT.

2.  Xét tuyển thẳng đối với thí sinh đạt giải học sinh giỏi cấp quốc gia:

Xét tuyển thẳng thí sinh đã tốt nghiệp THPT đoạt giải Nhất, Nhì, Ba các môn văn hóa trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc giải Nhất, Nhì, Ba trong cuộc thi KHKT cấp quốc gia. Xét giải HSG QG thuộc các năm:2019, 2020, 2021. Thí sinh chưa tốt nghiệp THPT sẽ được bảo lưu kết quả đến hết năm tốt nghiệp THPT.

Gồm các ngành:

TT

Môn thi HSG

Ngành tuyển thẳng

Mã ngành

Chỉ tiêu

1

Toán, Tiếng Anh

Quản trị và kinh doanh quốc tế

7340124

Không giới hạn nhưng nằm trong chỉ tiêu chung của từng ngành

2

Toán, Tin học

Khoa học và Kĩ thuật máy tính

7480204

3

Toán, Hóa học, Sinh học

Khoa học Y sinh

7420204

4

Toán, Lý, Hóa

Công nghệ Nano (Dự kiến)

7510409

3. Xét tuyển thẳng đối với thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia

Điều kiện: Tốt nghiệp THPT, đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ quy định, đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia. Xét giải HSGQG thuộc các năm: 2019, 2020, 2021. Thí sinh chưa tốt nghiệp THPT sẽ được bảo lưu kết quả đến hết năm tốt nghiệp THPT.

Gồm các ngành:

TT

Lĩnh vực thi sáng tạo KHKT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Chỉ tiêu dự kiến

1

Toán học

Khoa học xã hội và hành vi

Quản trị và kinh doanh quốc tế

7340124

Không giới hạn nhưng nằm trong chỉ tiêu chung của từng ngành

2

Hệ thống nhúng

Rô bốt và máy tính thông minh

Phần mềm hệ thống

Khoa học và Kĩ thuật máy tính

7480204

3

Vi sinh;

Hóa sinh;

Kỹ thuật y sinh;

Sinh học tế bào và phân tử

Khoa học Y sinh

7420204

4

Toán học;

Hoá học;

Vật lý và Thiên văn;

Khoa học vật liệu

Công nghệ Nano (Dự kiến)

7510409

4. Các trường hợp khác theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

Thí sinh thuộc các đối tượng còn lại, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh sẽ trình Hội đồng tuyển sinh của ĐHĐN xem xét, quyết định xét tuyển vào học ngành đăng ký xét tuyển căn cứ trên hồ sơ cụ thể của thí sinh, bao gồm:

– Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp THPT.

– Người đã trúng tuyển vào các trường, nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ mà chưa được nhận vào học ở một trường lớp chính quy dài hạn nào, được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội thanh niên xung phong giới thiệu, nếu có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn về sức khoẻ, có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ thì được xem xét nhận vào học tại trường trước đây đã trúng tuyển.

– Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ ĐKXT theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo và Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07 tháng 03 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020; thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định hiện hành của Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ. Các thí sinh tốt nghiệp THPT loại khá trở lên được xét tuyển thẳng vào Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh. Nếu số thí sinh đăng ký vượt quá chỉ tiêu thì sẽ căn cứ vào kết quả học tập bậc THPT để xét từ trên xuống đến khi đủ chỉ tiêu. Những thí sinh này phải học bổ sung kiến thức 1 năm học trước khi vào học chính thức. Chương trình bổ sung kiến thức do Giám đốc ĐHĐN quy định.

– Đối với thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định: Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh căn cứ vào kết quả học tập THPT của học sinh (học bạ), tình trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành đào tạo trình Hội đồng tuyển sinh của ĐHĐN để xem xét, quyết định cho vào học.

– Đối với thí sinh là người nước ngoài, có nguyện vọng học tại Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh: Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh căn cứ kết quả học tập THPT của học sinh (bảng điểm), kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực Tiếng Việt quy định tại Điều 6 Thông tư số 30/2018/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2018 trình Hội đồng tuyển sinh của ĐHĐN để xem xét, quyết định cho vào học.

B. ƯU TIÊN XÉT TUYỂN

Thí sinh tốt nghiệp THPT, đáp ứng tiêu chí ĐBCLĐV do Bộ GD&ĐT quy định, đoạt giải kỳ thi chọn HSGQG và cuộc thi KHKT cấp quốc gia thuộc các năm: 2019, 2020, 2021 nếu không sử dụng quyền xét tuyển thẳng tại mục 2 và 3 thì được cộng thêm điểm vào tổng điểm xét tuyển của tổ hợp phù hợp với ngành ĐKXT: giải Nhất được cộng 2 điểm; giải Nhì được cộng 1,5 điểm; giải Ba được cộng 1,0 điểm; giải Khuyến khích được cộng 0,5 điểm. 

Tên môn thi HSG Quốc gia / KHKT cấp quốc gia

Tên ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu

Tất cả các môn trong kỳ thi HSG Quốc gia / Tất cả các lĩnh vực trong kỳ thi KHKT Cấp Quốc gia

Quản trị và kinh doanh quốc tế

7340124

Không giới hạn nhưng nằm trong chỉ tiêu chung của từng ngành

Khoa học và Kĩ thuật máy tính

7480204

Khoa học Y sinh

7420204

Công nghệ Nano (dự kiến)

7510409

 

PHƯƠNG THỨC 4: XÉT TUYỂN DỰA TRÊN KẾT QUẢ KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC DO ĐHQG HCM TỔ CHỨC NĂM 2021

– Đối tượng: Thí sinh có kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2021.

Nguyên tắc xét tuyển: Lấy theo thứ tự điểm thi từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu

– Ngưỡng ĐBCL đầu vào: Công bố sau khi có kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM

TT

Tên NHÓM NGÀNH/Ngành

Mã ĐKXT

Nguyên tắc xét tuyển

Ngưỡng ĐBCL đầu vào

GHI CHÚ

 

VIỆN NGHIÊN CỨU & ĐÀO TẠO VIỆT ANH

DDV

Lấy theo thứ tự điểm thi từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu

Công bố khi có kết quả thi đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM năm 2021

Thí sinh có thể chỉ chọn ngành mà không chọn chuyên ngành. Chỉ tiêu của các chuyên ngành nằm trong chỉ tiêu của ngành

1

Quản trị và kinh doanh Quốc tế

7340124

1.1

Quản trị và Kinh doanh quốc tế – Chuyên ngành Quản trị Du lịch và Khách sạn quốc tế (THM)

7340124-THM

1.2

Quản trị và Kinh doanh quốc tế – Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Số (DBM)

7340124-DBM

2

Khoa học và Kỹ thuật máy tính

7480204

2.1

Khoa học và Kỹ thuật Máy tính – Chuyên ngành Khoa học Dữ liệu

7480204DT

3

Khoa học Y sinh

7420204

4

Công nghệ Nano (Dự kiến)

7510409

 

 

PHƯƠNG THỨC 5: XÉT TUYỂN THEO ĐỀ ÁN TUYỂN SINH RIÊNG CỦA VNUK

Ngoài các phương thức xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh tổ chức xét tuyển các thí sinh đã tốt nghiệp THPT tại Việt Nam (chương trình của Bộ GDĐT hoặc tương đương) hoặc ở nước ngoài theo phương thức tuyển sinh riêng với các nhóm và nguyên tắc xét tuyển như bên dưới.

CÁC NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH XÉT TUYỂN THEO ĐỀ ÁN TUYỂN SINH RIÊNG

TT

Tên ngành/chuyên ngành xét tuyển theo đề án Tuyển sinh riêng

Mã ĐKXT

 

VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO VIỆT – ANH

DDV

1

Quản trị và Kinh doanh quốc tế

7340124

1.1

Quản trị và Kinh doanh quốc tế – Chuyên ngành Quản trị Du lịch và Khách sạn quốc tế (THM)

7340124-THM

1.2

Quản trị và Kinh doanh quốc tế – Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Số (DBM)

7340124-DBM

2

Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

7480204

2.1

Khoa học và Kỹ thuật Máy tính – Chuyên ngành Khoa học Dữ liệu

7480204-DT

3

Khoa học Y sinh

7420204

4

Công nghệ Nano (Dự kiến)

7510409

 

CÁC NHÓM XÉT TUYỂN

 

Nhóm 1: Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các cuộc thi Học sinh giỏi dành cho học sinh lớp 12 hoặc giải Nhất, Nhì, Ba trong các cuộc thi Khoa học Kỹ thuật khối THPT cấp Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung Ương trong các năm 2019, 2020, 2021. Cụ thể:

Điều kiện:

Đối với cuộc thi HSG các bộ môn văn hóa:

TT

Môn thi

học sinh giỏi

Ngành

Mã ngành

1

Toán, Tiếng Anh

Quản trị và kinh doanh quốc tế

7340124

2

Toán, Tin học

Khoa học và Kĩ thuật máy tính

7480204

3

Toán, Hóa học, Sinh học

Khoa học Y sinh

7420204

4

Toán, Lý, Hóa

Công nghệ Nano (Dự kiến)

7510409

Đối với các cuộc thi Khoa học Kỹ thuật khối THPT:               

TT

Lĩnh vực thi

sáng tạo KHKT

Ngành đào tạo

Mã ngành

1

Toán học

Khoa học xã hội và hành vi

Quản trị và kinh doanh quốc tế

7340124

2

Hệ thống nhúng

Rô bốt và máy tính thông minh

Phần mềm hệ thống

Khoa học và Kĩ thuật máy tính

7480204

3

Vi sinh;

Hóa sinh;

Kỹ thuật y sinh;

Sinh học tế bào và phân tử

Khoa học Y sinh

7420204

4

Toán học;

Hoá học;

Vật lý và Thiên văn;

Khoa học vật liệu

Công nghệ Nano (Dự kiến)

7510409

 

Nhóm 2: Xét tuyển đối với các thí sinh có chứng chỉ tốt nghiệp THPT quốc tế sử dụng kết quả kỳ thi A Level / SAT / ACT / IBD / IGCSE / ATAR trong khoảng thời gian 02 năm (tính đến 01/9/2021) và đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo thứ tự ưu tiên của các chứng chỉ. Cụ thể:

Điều kiện: (1 trong các chứng chỉ sau)

 • A Level: 3 môn xét tuyển trong kỳ thi A-Level trung bình không dưới 65%. Các môn được chọn để xét tuyển gồm: Đối với các ngành khối khoa học kỹ thuật – môn Toán và ít nhất 1 môn khoa học tự nhiên. Đối với các ngành khối kinh tế – môn Toán và 1 môn Khoa học xã hội
 • SAT: Đạt điểm từ 1100/1600 trở lên.
 • ACT (American College Testing): 22/36 trở lên
 • IBD (International Baccalaureate Diploma): 26/42 trở lên
 • IGCSE (International General Certificate of Secondary Education): 3 môn xét tuyển trung bình không dưới 65%. Đối với các ngành khối khoa học kỹ thuật: Toán học và ít nhất 1 môn khoa học tự nhiên. Đối với các ngành khối kinh tế: Toán học và 1 môn Khoa học xã hội
 • ATAR (Australian Tertiary Admission Rank): Trung bình 3 môn từ 65% trở lên  
 • Các ngành xét tuyển: Tất cả các ngành tuyển sinh.

 

Nhóm 3: Thí sinh phải nằm trong 1 trong 2 trường hợp sau:

Trường hợp 1: Thí sinh có Tổng tổ hợp Điểm xét tuyển (ĐXT) >= 22.5

Trường hợp 2: Thí sinh có Tổng tổ hợp Điểm xét tuyển (ĐXT)>=21,0 VÀ ĐXT của tiếng Anh >=7.0

Trường hợp 3: Trường hợp 3: ĐXT>=19  IELTS quốc tế >=5.0 hoặc TOEFL iBT >=35

 

Tên ngành/chuyên ngành xét tuyển theo nhóm 3

Mã ĐKXT

Tổ hợp ĐXT

1

Quản trị và Kinh doanh quốc tế

7340124

1. A00
2. A01
3. D01
4. D10

1.1

Quản trị và Kinh doanh quốc tế – Chuyên ngành Quản trị Du lịch và Khách sạn quốc tế (THM)

7340124-THM

1.2

Quản trị và Kinh doanh quốc tế – Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Số (DBM)

7340124-DBM

2

Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

7480204

1. A00
2. D01
3. C01
4. A01

2.1

Khoa học và Kỹ thuật Máy tính – Chuyên ngành Khoa học Dữ liệu

7480204-DT

3

Khoa học Y sinh

7420204

1. A00

2. D07

3. B00

4. B08

4

Công nghệ Nano (Dự kiến)

7510409

1. A00

2. A01

3. B00

4. D07

Ghi chú: Điểm môn học dùng để xét tuyển là trung bình cộng của điểm trung bình kết quả học tập THPT môn học lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12; Điểm xét tuyển (ĐXT) là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên theo quy định hiện hành.

Các ngành xét tuyển: Tất cả các ngành tuyển sinh.

 

Nhóm 4: Xét tuyển các thí sinh tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) ở nước ngoài, hoặc chương trình nước ngoài tại Việt Nam, hoặc chương trình hỗn hợp học tại Việt Nam và nước ngoài các năm 2019, 2020 và 2021 có điểm trung bình chung các học kỳ của cấp THPT (trừ học kỳ cuối của năm học cuối cấp THPT) từ 75% trở lên quy đổi theo thang điểm 10. Trường hợp không có điểm trung bình từng năm học hoặc toàn khóa thì sẽ lấy điểm trung bình 3 môn có liên quan gần nhất với từng ngành và đối với các ngành khối khoa học kỹ thuật: Toán học và ít nhất 1 môn khoa học tự nhiên. Đối với các ngành khối kinh tế: Toán học và 1 môn Khoa học xã hội

Các ngành xét tuyển: Tất cả các ngành tuyển sinh.

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ VÀ NGUYÊN TẮC XÉT TUYỂN

Hồ sơ đăng ký:

– Phiếu đăng ký xét tuyển

– Bản sao hợp lệ của các chứng chỉ và giấy tờ có liên quan

Nguyên tắc xét tuyển:

 1. Thí sinh được đăng ký xét tuyển tối đa 02 nguyện vọng vào các ngành học của Trường và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). Thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.
 2. Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế trong thời hạn 02 năm (tính đến 01/9/2021) đạt IELTS từ 6.0 trở lên hoặc TOEFL iBT từ 79 trở lên không cần tham gia phỏng vấn và được xét tuyển theo thứ tự ưu tiên của các nhóm tại mục 1.6.2 này.
 3. Các thí sinh còn lại cần tham gia phỏng vấn do Viện VNUK tỏ chức. Buổi phỏng vấn để xác định thí sinh có ”Phù hợp” hoặc Không phù hợp” và là buổi trao đổi đồng kiến tạo nhằm có những thảo luận ban đầu cho một quá trình đồng hành tương lai giữa thí sinh và nhà trường. Kết quả kỳ phỏng vấn tuyển sinh căn cứ vào bài luận giới thiệu bản thân, thành tích của cá nhân, phần trả lời phỏng vấn và kết quả xét tuyển các tiêu chí theo thứ tự ưu tiến của các nhóm tại mục 1.6.2 này.
 4. Trong trường hợp số thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng vào một ngành học vượt quá số chỉ tiêu của ngành học quy định, Viện sẽ xét trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên của các nhóm xét tuyển từ Nhóm 1 đến Nhóm 4 trong mục 1.6.2 này
 5. Thí sinh trong cùng một nhóm thì xét ưu tiên theo điểm tiếng Anh từ cao xuống thấp

THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ:

– Thời gian, hình thức nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển theo đề án tuyển sinh riêng của Viện và xét tuyển theo kết quả học tập THPT (xét học bạ): Từ tháng 03/2021 đến hết tháng 12/2021. Các đợt xét tuyển sẽ được thông báo 15 ngày trước khi bắt đầu.

THỜI GIAN PHỎNG VẤN:

– Thời gian dự kiến phỏng vấn đợt 1 và các đợt bổ sung tùy thuộc vào thời gian nộp hồ sơ của thí sinh, trong vòng không quá 02 tuần kể từ ngày nhận hồ sơ.

ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ:

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh

Bộ phận Tuyển sinh – Phòng Đào tạo

Tầng 1, tòa nhà VNUK, 158A Lê Lợi, Quận Hải Châu

Thành phố Đà Nẵng

Đối tượng: các thí sinh trên toàn quốc.

LỆ PHÍ XÉT TUYỂN:

 • Phí xét tuyển đối với các thí sinh chỉ phải nộp bài tự luận cá nhân (tức được miễn phỏng vấn): 60.000 vnđ/hồ sơ
 • Phí xét tuyển đối với các thí sinh nộp bài tự luận cá nhân và phỏng vấn đầu vào hoặc phỏng vấn để được xét học bổng: 120.000 vnđ/hồ sơ.
 • Lưu ý: Quy trình phỏng vấn là bắt buộc đối với các thí sinh muốn xét học bổng tại Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh.

LỆ PHÍ BAO GỒM CÁC CHI PHÍ:

 • Xử lý hồ sơ đăng ký xét tuyển
 • Tổ chức các Workshop hướng dẫn viết bài tự luận cá nhân & hướng dẫn tham gia phỏng vấn.
 • Đánh giá bài luận giới thiệu bản thân
 • Phỏng vấn / tư vấn với 02 giảng viên của hội đồng tuyển sinh về ngành học hoặc phỏng vấn để lựa chọn những thí sinh xứng đáng nhận học bổng
 • Công bố kết quả xét tuyển.

👉 Thông tin cụ thể, vui lòng xem Đề án tuyển sinh 2021 của VNUK.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

Viện Nghiên Cứu và Đào Tạo Việt – Anh

158A Lê Lợi, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Website: vnuk.udn.vn

Email: admission@vnuk.edu.vn

Hotline: 0905 55 66 54

Số điện thoại: 0236 37 38 399

Leave a Reply

1
Bạn cần hỗ trợ?