Thông báo đăng ký Chương trình "Study Melbourne Research Partnerships Program" của Chính quyền Bang Victoria (Úc) - VNUK

Thông báo đăng ký Chương trình “Study Melbourne Research Partnerships Program” của Chính quyền Bang Victoria (Úc)

VNUK >Tin tức >Thông báo đăng ký Chương trình “Study Melbourne Research Partnerships Program” của Chính quyền Bang Victoria (Úc)

Chương trình “Study Melbourne Research Partnerships Program” của Chính quyền bang Victoria (Úc)” nhằm khuyến khích các cơ sở giáo dục của Bang Victoria phát triển quan hệ hợp tác chiến lược với các đối tác nước ngoài.

Chương trình bao gồm 02 nhóm sáng kiến và bắt đầu tiếp nhận đăng ký nhóm sáng kiến đầu tiên, cụ thể như sau:

1. Lĩnh vực nghiên cứu bao gồm:

  • Công nghệ và đổi mới giáo dục;
  • Thực phẩm và sợi;
  • Nông nghiệp;
  • Sức khỏe, Kỹ thuật Y học và khoa học sự sống;
  • Công nghệ thông tin và truyền thông, Kỹ thuật số;
  • Phát triển bền vững và năng lượng;
  • Khai thác mỏ và tài nguyên;
  • Sản xuất tiên tiến.

2. Yêu cầu: Tất cả hoạt động trong dự án nghiên cứu cần được hoàn thành trong vòng 12 tháng kể từ ngày ký thỏa thuận tài trợ.

3. Quyền lợi: Mỗi dự án nghiên cứu sẽ được tài trợ kinh phí tối đa lên đến 220.000 AUD, bao gồm cả các khoản đóng góp tài chính, hiện vật từ cơ sở giáo dục của Bang Victoria cũng như đối tác dự án quốc tế.

4. Thời hạn đăng ký nhận Hồ sơ: 23/8/2021

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm hoặc liên hệ Ban Hợp tác quốc tế ĐHĐN (Chuyên viên Trịnh Quang Chinh, Email: tqchinh@ac.udn.vn, ĐT: 0236 3891 517).

Leave a Reply

1
Bạn cần hỗ trợ?