Câu hỏi thường gặp cho MA in TESOL Courses - VNUK

Câu hỏi thường gặp cho MA in TESOL Courses

VNUK >Ma Tesol >Câu hỏi thường gặp cho MA in TESOL Courses

Sự khác biệt giữa một MA trong TESOL, một MA trong TEFL và một MA trong ELT là gì?

ELT là một thuật ngữ chung và mang tính bao hàm bao gồm việc dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ /  thứ hai / bổ sung trong tất cả các loại ngữ cảnh, ví dụ: các lớp thanh thiếu niên ở Tây Ban Nha, các trường học hè ở London và những người muốn định cư ở một quốc gia nói tiếng Anh như người tị nạn và người nhập cư (đôi khi được gọi là TESL – việc giảng dạy tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai). Ở Mỹ, TESOL –  Giảng dạy tiếng Anh cho người nói ngôn ngữ khác thường được sử dụng có nghĩa giống như ELT – Giảng dạy tiếng Anh như một ngôn ngữ, mặc dù nhóm cuối cùng là nhóm lớn nhất ở Mỹ, nó thường thiên về những người muốn định cư ở đó. TEFL – Giảng dạy Tiếng Anh như một ngoại ngữ là một thuật ngữ cụ thể hơn một chút bao gồm những người cần tiếng Anh ở nước họ hoặc đi du lịch hoặc học tập ở nước ngoài. Tuy nhiên, trên thực tế, các Thạc sĩ trong ngành ELT – Giảng dạy Tiếng Anh như một ngôn ngữ và Thạc sĩ  trong TEFL – Giảng dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ có xu hướng tương tự nhau. Một Thạc sĩ trong ngành TESOL – Giảng dạy Tiếng Anh cho người nói Ngôn Ngữ khác cũng có thể tương tự hoặc có lẽ có nhiều điểm nhấn mạnh hơn đối với những người muốn định cư ở một quốc gia nói tiếng Anh.

Là tốt hơn để học khóa Thạc sĩ trực tiếp hay trực tuyến?

Nếu bạn có sự lựa chọn, tốt hơn là chọn khoá học Thạc sĩ trực tiếp. Bởi vì có rất nhiều nhà cung cấp học Thạc sĩ  trực tuyến khéo léo (trường thần học và tương tự), một số trường và quốc gia sẽ không chấp nhận bất kỳ khoá học Thạc sĩ trực tuyến nào.

Làm thế nào tôi có thể chọn khoá học thạc sĩ nào để đăng ký?

Điều quan trọng nhất là chọn một khóa học có yêu cầu đầu vào cao. Ví dụ, nếu bạn có nhiều kinh nghiệm và trình độ tiếng Anh rất cao hoặc đứng đầu về trình độ tiếng Anh, bạn không muốn học một khóa học đầy những người không có kinh nghiệm và / hoặc trình độ tiếng Anh hạn chế. Điều quan trọng thứ hai là nhận dạng tên, nhưng điều này sẽ phụ thuộc vào quốc gia mà bạn đang ở. Hãy thử xem danh sách giảng viên trên trang web của các trường đại học địa phương và xem các thạc sĩ của họ đến từ trường đại học nào. Đặc biệt nếu đây sẽ là một Thạc sĩ đã có kinh nghiệm từ trước, bạn cũng có thể tìm kiếm một người với sự  thực hành giảng dạy có quan sát và có chọn lọc.

Là tốt hơn để học một khoá thạc sĩ ở đất nước mà tôi đang ở hoặc học một khoá của một trường đại học ở một quốc gia nói tiếng Anh?

Điều này chủ yếu phụ thuộc vào những gì sẽ được đánh giá cao hơn bởi các nhà tuyển dụng địa phương. Ví dụ, có cơ sở giáo dục ở địa phương nào sẽ gây ấn tượng với nhà tuyển dụng, hoặc họ có thái độ xem thường với tất cả các trường đại học địa phương? Điều tiếp theo cần xem xét là cách học ưa thích của bạn và động lực của bạn. Bạn sẽ cần thảo luận trực tiếp các vấn đề để ghi nhớ chúng và cần ai đó kiểm tra bạn để giúp bạn có động lực, hoặc bạn sẽ làm việc tốt hơn theo tốc độ của riêng bạn? Các yếu tố khác là chi phí, thời gian đi lại và  muốn học với những người có hoàn cảnh tương tự với bạn (ví dụ: không có nhiều giáo viên có kinh nghiệm ở độ tuổi 23 hoặc rất nhiều giáo viên tiểu học địa phương).

Có đáng để lấy chứng chỉ hoặc bằng thạc sĩ không?

Nếu bạn muốn làm việc trong một trường đại học, bạn sẽ cần một tấm bằng Thạc sĩ không sớm thì muộn. Đối với các trường ngôn ngữ, một số đơn vị (ví dụ: Hội đồng Anh) thích bằng tốt nghiệp thạc sĩ mà không có thực hành giảng dạy được đánh giá quan sát. Một sự lựa chọn khác là tham gia khoá học Thạc sĩ toàn thời gian có bằng tốt nghiệp như một phần của khóa học, hoặc tham gia lấy chứng chỉ có thể được công nhận cho bằng thạc sĩ trong tương lai.

Có tốt hơn để học khoá Thạc sĩ không chuyên sâu trong TESOL hoặc một khoá chuyên sâu hơn?

Nếu bạn chắc chắn rằng công việc tương lai của bạn sẽ có liên quan với các chủ đề trong Khoá thạc sĩ chuyên sâu hơn (ví dụ: Phát triển tư liệu, Học viên trẻ hoặc ESP – Tiếng Anh chuyên ngành), có lẽ tốt hơn là đăng ký một mà có  ít nhất là một phần cụ thể liên quan đến chủ đề đó – miễn là nó không giới hạn sự lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai của bạn quá nhiều.

1
Bạn cần hỗ trợ?