Khoa học Y Sinh

Chuẩn đầu ra

VNUK >Khoa học Y Sinh >Chuẩn đầu ra

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Mục tiêu đào tạo cụ thể của chương trình BMS là cung cấp kiến thức về sức khỏe con người về cấu trúc và chức năng từ cấp độ phân tử, tế bào, cơ quan, đến cơ thể và con người trong mối tương quan với sinh giới; biết được phản ứng thực tế của cơ thể ở các trạng thái khác nhau; có thể đưa ra giả thuyết và tìm hiểu giải đáp các hiện tượng y sinh lâm sàn; hướng tới phòng ngừa, chẩn đoán và điều trị bệnh và nâng cao năng lực con người. 

Sinh viên sẽ được trang bị kiến thức về sinh học phân tử, di truyền học, hóa sinh, sinh học tế bào, vi sinh học, giải phẫu-sinh lý học, miễn dịch học, huyết học, tế bào gốc, bệnh học phân tử, sinh học ung thư, các kiến thức lâm sàng và cận lâm sàng quan trọng khác cùng các kiến thức bổ trợ hiện đại như toán trong y sinh học và tin sinh học. Chương trình được thiết kế với khả năng tùy chọn nhiều học phần nhằm tăng tính linh động cho sinh viên chọn chuyên ngành làm việc sau này. Song song với các kiến thức và kỹ năng khoa học chuyên nghiệp, sinh viên còn được trang bị các kỹ năng mềm và kỹ năng chuyển đổi quan trọng như làm việc độc lập, làm việc nhóm, quản trị dự án. Đồng thời, chương trình được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, đồng thời có các cơ hội trao đổi học thuật và thực tập nước ngoài phong phú.

CHUẨN ĐẦU RA

Sinh viên ngành Khoa học Y Sinh khi tốt nghiệp cần có các năng lực sau:

Chuẩn đầu về ra kiến thức

Áp dụng các nguyên tắc cơ bản của toán học, sinh học, khoa học tự nhiên để tiếp cận, giải thích được các kiến thức y sinh học hiện đại.

Áp dụng kiến thức về y sinh học để tìm hiểu, giai quyết các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực về y tế, dược phẩm, và công nghệ sinh học.

Hiểu biết về các nguyên lý, nguyên tắc cơ bản của các kỹ thuật thí nghiệm trong các lĩnh vực chuyên môn về y sinh học.

Chuẩn đầu ra về kỹ năng

Giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Anh, đạt trình độ tiếng Anh IELTS 6.5 (or 6.0).

Có khả năng tìm kiếm, chọn lọc, phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, vận dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật mới để giải quyết những vấn đề trong và ngoài lĩnh vực y sinh học.

Thành thạo các kỹ thuật thí nghiệm cơ bản và nâng cao trong từng lĩnh vực chuyên môn theo theo định hướng đào tạo chuyên sâu trong y sinh học.

Có khả năng thiết kế, thực hiện, thu thập và giải thích dữ liệu trong các nghiên cứu ở lĩnh vực y sinh học.

Có khả năng viết báo cáo, trình bày và thuyết trình hiệu quả trong các dự án trong và ngoài lĩnh vực y sinh học.

Chuẩn đầu ra về mức độ tự chủ và trách nhiệm

Hiểu biết về trách nhiệm nghề nghiệp và các tiêu chuẩn đạo đức và an toàn thực hành khoa học trong việc thực hiện nghiên cứu y sinh.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm, có trách nhiệm với công việc và tuân thủ các nguyên tắc chung khi làm việc nhóm.

Nhận thức được nhu cầu và có khả năng cập nhật, tự bổ sung thêm kiến thức, kỹ năng mới.

TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP

Chương trình cử nhân Khoa học Y Sinh cho phép sinh viên tốt nghiệp lựa chọn tiếp tục học tập và nghiên cứu chuyên sâu về y sinh dược học và giáo dục; hoặc làm việc trong các đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp liên quan:
    • Nhà khoa học, nhà nghiên cứu, giảng viên tại các trung tâm, viện, trường đại học có đào tạo và nghiên cứu về y sinh dược học.
    • Nghiên cứu viên, kỹ thuật viên, tư vấn viên, nhân viên kinh doanh hay quản lý dự án tại các viện, trung tâm, công ty nghiên cứu và phát triển sản phẩm về y sinh dược học, thực phẩm và mỹ phẩm.
    • Kỹ thuật viên, chuyên viên xét nghiệm y tế, thí nghiệm cận lâm sàng, xác định huyết thông, pháp y, … tại các viện, trung tâm y tế, bệnh viện công lập và tư nhân.
    • Chuyên gia, chuyên viên trong các tổ chức, doanh nghiệp tư vấn, hoạch định chính sách hay quản lý về sức khỏe, y tế cộng đồng, giáo dục, môi trường, phát triển bền vững, … của cả chính phủ và phi chính phủ (NGOs).
    • Chuyên gia, chuyên viên của các doanh nghiệp tư vấn luật, báo chí, truyền thông, … có các các dự án, công việc liên quan đến y sinh dược học

KHOA HỌC Y SINH – VNUK

NGÀNH NGHỀ VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Nhắn tin Fan page hoặc gọi 023636363178 để được tư vấn trực tiếp