Liên hệ

Số điện thoại

(+84) 236 364 6178

Email

bms.admin@vnuk.edu.vn
Khoa học y sinh VNUK

Địa chỉ

Tầng 3, Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh, 158a Lê Lợi, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Phiếu thông tin tư vấn

    Địa chỉ liên hệ

    158A Lê Lợi, Hải Châu, TP. Đà Nẵng