Kết thúc Hội nghị tập huấn Triển khai Đo lường đánh giá mức độ người học đạt chuẩn đầu ra - VNUK

Kết thúc Hội nghị tập huấn Triển khai Đo lường đánh giá mức độ người học đạt chuẩn đầu ra

VNUK >Tin tức >Kết thúc Hội nghị tập huấn Triển khai Đo lường đánh giá mức độ người học đạt chuẩn đầu ra

Ngày 23-24/9/2021, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh phối hợp với Ban Đảm bảo Chất lượng Giáo dục – Đại học Đà Nẵng tổ chức buổi Tập huấn trực tuyến về đảm bảo chất lượng giáo dục với chủ đề Triển khai Đo lường đánh giá mức độ người học đạt chuẩn đầu ra của học phần và chương trình đào tạo (CTĐT) dành cho toàn thể cán bộ giảng viên của Viện.

Mục tiêu của khóa tập huấn là trang bị những kỹ năng và tri thức cần thiết cho đội ngũ cán bộ giảng viên của Viện để nâng cao chất lượng CTĐT, tổ chức các CTĐT sao cho có thể đo lường đánh giá được các chuẩn đầu ra của CTĐT, tiến tới kiểm định thành công các CTĐT của Viện.

Trong khóa tập huấn, các cán bộ giảng viên của Viện đã được hướng dẫn, cung cấp những thông tin cập nhật nhất về việc xây dựng và rà soát chuẩn đầu ra của CTĐT cùng với các chỉ số thực hiện (PI – performance indicators) cũng như chuẩn đầu ra của một học phần, hướng đến việc đạt được 1 chuẩn đầu ra của CTĐT cụ thể. Các thầy cô đã được hướng dẫn cũng như thực hành xây dựng và phân tích ma trận liên kết giữa các học phần với các PI và chuẩn đầu ra CTĐT.

Ngoài ra, khóa tập huấn cũng tập trung hướng dẫn các cán bộ giảng viên xây dựng được kế hoạch đánh giá chuẩn đầu ra CTĐT, tiếp cận phương pháp đánh giá mức độ người học đạt chuẩn đầu ra CTĐT, và thực hành xây dựng bài kiểm tra có phương pháp đánh giá phù hợp nhằm phục vụ việc đo lường đánh giá mức đạt chuẩn đầu ra CTĐT và PI.

PGS.TS Đinh Thành Việt – Trưởng Ban Đảm bảo Chất lượng Giáo dục – Đại học Đà Nẵng nhấn mạnh rằng chuẩn đầu ra của một CTĐT có thể xem là ‘hợp đồng’ giữa trường/khoa/bộ môn với người học, là lời cam kết và khẳng định của nhà trường với xã hội, với người sử dụng lao động, và với người học về những công việc cụ thể mà sinh viên sẽ làm được cũng như những kiến thức, kỹ năng, thái độ mà sinh viên sẽ đạt được sau khi tốt nghiệp CTĐT. Vì thế, việc đo lường đánh giá mức độ sinh viên đạt chuẩn đầu ra CTĐT là một yêu cầu bắt buộc về kiểm định chất lượng CTĐT, là công việc của toàn bộ hệ thống, của toàn bộ cơ sở giáo dục, không chỉ riêng bộ phận Đào tạo hay Đảm bảo Chất lượng Giáo dục.

Buổi tập huấn chương trình đào tạo tại VNUK tháng 4/2020
Buổi tập huấn chương trình đào tạo tại VNUK tháng 4/2020

 

TS. Nguyễn Thị Mỹ Hương – Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh nhận xét: Khóa tập huấn được tổ chức kịp thời và có nội dung rất hữu ích. Trước khi năm học mới bắt đầu, thông qua khóa tập huấn, đội ngũ cán bộ giảng viên kịp thời có kế hoạch rà soát một lần nữa CTĐT, phương pháp dạy học, và phương pháp kiểm tra đánh giá sao cho có thể đo lường được mức đạt chuẩn đầu ra CTĐT của sinh viên theo yêu cầu của Thông tư 08/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày một nâng cao hơn nữa chất lượng các CTĐT của Viện.

Trong tháng 10/2021, VNUK sẽ tiếp tục phối hợp với Ban ĐBCLGD – ĐHĐN tổ chức tập huấn về Viết Báo cáo Tự đánh giá, để chuẩn bị tốt cho việc đánh giá ngoài và kiểm định 03 chương trình đào tạo Khoa học Y Sinh, Quản trị Kinh Doanh Quốc tế, Khoa học và Kỹ thuật Máy tính trong tháng 3/2022.

1
Bạn cần hỗ trợ?