Học phần ROOMS DIVISION có gì hay? - VNUK

Học phần ROOMS DIVISION có gì hay?

VNUK >Quản trị du lịch >Học phần ROOMS DIVISION có gì hay?
Rooms Division được xem như là một môn quan trọng và nền tảng trong chuyên ngành về Quản trị khách sạn. Khi học môn Rooms Division, các bạn sinh viên sẽ được cung cấp các kiến thức cần thiết về bộ phận tiền sảnh (Front office – FO) và bộ phần buồng phòng (Housekeeping – HK), và hiểu rõ quy trình hoạt động giữa hai bộ phận trên đối với toàn bộ hệ thống vận hành các phòng ban khác trong khách sạn.
 
 
Sau khi học lý thuyết về Rooms Division, các bạn sinh viên sẽ được thực hành trực tiếp trên khu thực hành của VNUK, về việc thực hiện các chính sách quy trình vận hành tiêu chuẩn của khách sạn (SOP), thực hành check-in, check-out với các giấy tờ cần thiết và xử lý các yêu cầu cũng như tình huống bất ngờ từ khách hàng.
 
 
Chúng ta hãy cùng xem qua một vài hình ảnh trong buổi thực hành đầu tiên môn Rooms Division của các bạn sinh viên lớp 19THM nhé! 
 
Thông tin liên hệ:
Đặt lịch tư vấn: https://fb.com/book/vnuk.edu.vn
Hotline tuyển sinh: 0905 55 66 54
Số điện thoại: 0236 37 38 399
Email: contact@vnuk.edu.vn
Liên hệ tuyển sinh: admission@vnuk.edu.vn
Group chuẩn bị cuộc sống đại học:

Leave a Reply

1
Bạn cần hỗ trợ?