Đại học Công nghệ Nagaoka (Nhật Bản) thông báo Chương trình Sau đại học về kỹ thuật theo định hướng phát triển bền vững - VNUK

Đại học Công nghệ Nagaoka (Nhật Bản) thông báo Chương trình Sau đại học về kỹ thuật theo định hướng phát triển bền vững

VNUK >Lĩnh vực nghiên cứu >Đại học Công nghệ Nagaoka (Nhật Bản) thông báo Chương trình Sau đại học về kỹ thuật theo định hướng phát triển bền vững

Đại học Công nghệ Nagaoka (Nhật Bản) thông báo tiếp nhận đăng ký Chương trình Sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) tích hợp đào tạo kỹ thuật dựa trên nền tảng các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp quốc (SDGs).

Chương trình nhận được sự hỗ trợ đặc biệt của Chính phủ Nhật Bản (Monbukagakusho), theo đó các ứng viên xuất sắc do Đại học Công nghệ Nagaoka đề cử sẽ có cơ hội nhận học bổng của Chính phủ.

Thông tin chi tiết xem tại đây: https://www.nagaokaut.ac.jp/e/nyuushi/examination/sdgp_course.html

Thông tin liên hệ: Ban Hợp tác quốc tế, Đại học Công nghệ Nagaoka: koryu@jcom.nagaokaut.ac.jp

Tin Ban Hợp tác quốc tế ĐHĐN

Leave a Reply

1
Bạn cần hỗ trợ?