Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức thông báo mời tham dự Hội thảo trực tuyến về quan hệ đối tác đại học-cộng đồng - VNUK

Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức thông báo mời tham dự Hội thảo trực tuyến về quan hệ đối tác đại học-cộng đồng

VNUK >Hợp tác quốc tế >Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức thông báo mời tham dự Hội thảo trực tuyến về quan hệ đối tác đại học-cộng đồng

Văn phòng Đại diện Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) tại Hà Nội phối hợp với Trung tâm Hợp tác và Phát triển Giáo dục (Vietnam Campus Engage) tổ chức Hội thảo trực tuyến “Xây dựng quan hệ đối tác Đại học-Cộng đồng: Mô hình và Thực tiễn Quốc tế và Việt Nam”.

Thời gian: 02 ngày

–  Ngày 1: Từ 14.00 pm đến 17:00 pm Ngày 26/8/2021 (Phòng hội thảo mở từ 13:00 pm)

–  Ngày 2: Từ 09.00 am đến 12:00 pm Ngày 27/8/2021

(Ban Tổ chức sẽ gửi email hướng dẫn tham dự chương trình ngày 2 đến đại biểu sau khi kết thúc chương trình ngày 1)

Nội dung:

Chủ đề Hội thảo mang tính thời sự nhằm mục tiêu tăng cường nhận thức và năng lực cho các cơ sở giáo dục, qua đó góp phần nâng cao năng lực phát triển phương pháp “Học tập thông qua phục vụ cộng đồng” (Service-Learning/Community-Engaged Learning) đang được ngày càng nhiều trường đại học (ĐH) triển khai, áp dụng, cụ thể bao gồm:

– Tổng quan về học tập thông qua phục vụ cộng đồng (SL / CEL) trong phát triển các trường ĐH khu vực, quốc tế;

– Tổng quan về các mô hình, nghiên cứu và thực tiễn quan hệ đối tác giữa trường ĐH và cộng đồng từ kinh nghiệm quốc tế (Đức, Hoa Kỳ, Châu Á), áp dụng vào giáo dục ĐH Việt Nam;

– Thảo luận về tầm quan trọng, lợi ích và thách thức trong việc xây dựng quan hệ đối tác giữa các trường ĐH và cộng đồng tại Việt Nam;

–  Hình thành mạng lưới kết nối quan hệ đối tác giữa các trường ĐH và cộng đồng trong việc gắn kết học tập với phục vụ cộng đồng.

Đối tượng tham dự: Chúng tôi trân trọng mời lãnh đạo các trường ĐH, quản lý đào tạo, giảng viên và nhân sự liên quan đăng ký tham dự Hội thảo.

Đây sẽ là sự kiện kết nối, khởi đầu để phát triển mạng lưới các học giả và các trường ĐH quan tâm đến chủ đề, nội dung Hội thảo cùng chia sẻ học thuật, kinh nghiệm và phát triển nguồn lực.

Ngôn ngữ sử dụng trong Hội thảo: Tiếng Việt

Chương trình hội thảo: Vui lòng xem tại Link

Link đăng ký: Vui lòng xem tại  Link

Thời hạn đăng ký: 12:00 pm Ngày 19/8/2021 

Vì số lượng khách mời có giới hạn, Ban Tổ chức ưu tiên các đại biểu đăng ký sớm.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Ban Tổ chức qua email info@vietnamcampusengage.org

Tin Ban Hợp tác Quốc tế ĐHĐN

Leave a Reply

1
Bạn cần hỗ trợ?