3 Tháng Tư, 2020 - VNUK
Tháng Tư 3, 2020

Day

Sự khác biệt giữa một MA trong TESOL, một MA trong TEFL và một MA trong ELT là gì? ELT là một thuật ngữ chung và mang tính bao hàm bao gồm việc dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ /  thứ hai / bổ sung trong tất cả các loại ngữ cảnh, ví dụ:...
Read More
To be a successful when studying for a graduate or Master’s degree in TESOL, you need to have certain qualities. Some of these may be natural to you, while others may be developed if you have the right motivation. Here are ten of the most important characteristics that you need in this field. 1. Enjoy...
Read More
Hiện nay so với các năm trước, du học sinh đã có nhiều lựa chọn đa dạng hơn về ngành học, nhưng nhìn chung nhóm ngành kinh doanh, tài chính ngân hàng vẫn luôn được thí sinh ưa chuộng nhất. Tuy nhiên thời kỳ hội nhập sẽ mở ra nhiều cơ hội việc làm mới...
Read More