CareerService

Tag

Bạn có muốn ra trường có việc làm ngay không? Dạ có! Bạn có muốn ra trường có việc làm đúng ngành, đúng đam mê không? Dạ có! Bạn có muốn ra trường có việc làm thăng tiến nhanh và phúc lợi đỉnh không? Dạ có! Bạn có muốn đi thực tập sớm không? Dạ…cho em suy nghĩ...
Read More
Rất nhiều sinh viên năm cuối nói với VNUK Career Service rằng họ ước gì bản thân đã có thể chủ động hơn trong việc lên kế hoạch sớm cho nghề nghiệp của họ trong những năm đại học và làm nhiều hơn để tận dụng tối đa thời gian của họ tại VNUK. Năm...
Read More