Quản trị và Kinh doanh quốc tế

Triển vọng nghề nghiệp

VNUK >Quản trị và Kinh doanh quốc tế >Triển vọng nghề nghiệp

Giới thiệu

Với xu hướng phát triển mạnh mẽ của thị trường toàn cầu, các doanh nghiệp ngày càng mở rộng phạm vi hoạt động ra khỏi biên giới quốc gia của nước sở tại. Vì vậy nhu cầu nhân sự trong lĩnh vực quản trị và kinh doanh quốc tế cũng tăng lên nhanh chóng.

Theo thống kê của Bộ Lao động Hoa Kỳ, nhu cầu tuyển dụng các vị trí liên quan đến Quản trị và Kinh doanh trên toàn cầu trong giai đoạn 2016-2026 sẽ tăng trung bình 8% mỗi năm. Tại Việt Nam, tình trạng thiếu hụt nhân lực trình độ cao trong các ngành nghề thuộc Quản trị kinh doanh chiếm khoảng 40% tổng nhu cầu lao động trên thị trường cả nước.

Sinh viên tốt nghiệp chương trình Quản trị và Kinh doanh quốc tế tại VNUK thích hợp trong tiếp cận các vị trí công việc trong các tổ chức (doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức quốc tế) sau:

• Các tổ chức và doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực vận tải, giao nhận hàng hóa, xuất nhập khẩu (South Logistics JSC, Vinatrans JSC, Vietranstimex, Vietrans Vinafreight, v.v.)
• Các ngân hàng (HSBC, Citibank, Vietcombank, Eximbank, v.v.)
• Các công ty tư vấn (Deloitte Consulting, Grant Thornton, v.v.)
• Các công ty điện tử và công nghệ (IBM, FPT, Samsung, VNPT)
• Các công ty quốc tế và đa quốc gia (Unilever, LinkedIn, Intel, v.v.)
• Các tổ chức phi chính phủ (NGOs)
• Tự khởi sự kinh doanh