Quản trị và Kinh doanh quốc tế

VNUK >Quản trị và Kinh doanh quốc tế

Giới thiệu

Chương trình Quản trị và Kinh doanh quốc tế (International Business and Management – IBM) tại VNUK được tư vấn và phát triển bởi Trường Kinh doanh Aston (Vương quốc Anh), trường được xếp hạng trong top 100 toàn thế giới về kinh doanh theo hệ thống xếp hạng QS 2019 và nằm trong 60 trường kinh doanh trên thế giới được công nhận bởi 3 Hiệp hội công nhận trường kinh doanh uy tín nhất. 

Chương trình IBM, được giảng dạy hoàn toàn bằng Tiếng Anh, trang bị cho sinh viên kiến thức chung về quản trị kinh doanh, về chiến thuật, chiến lược kinh doanh xuyên quốc gia cùng các kiến thức chuyên ngành về quản trị nhân sự, quản trị tài chính, kế toán, logistics, truyền thông – marketing… và các kỹ năng cần thiết như kỹ năng đàm phán, giải quyết tình huống…. Đặc biệt, các trãi nghiệm thực tiễn được tích hợp tối đa vào chương trình đào tạo giúp sinh viên có thể sẵn sàng tham gia vào thị trường lao động toàn cầu ngay sau khi tốt nghiệp. Bên cạnh đó, nội dung đào tạo tập trung vào tầm nhìn và bối cảnh toàn cầu, giúp sinh viên hội nhập nhanh chóng với các môi trường đa văn hóa và luôn thay đổi. 

Sau khi tốt nghiệp ngành IBM tại VNUK, sinh viên: 

  1. Được trang bị nền tảng kiến thức và nguyên tắc căn bản trong kinh doanh bao gồm marketing, tài chính, quản trị nguồn nhân lực, quản trị sản xuất và kiến thức liên ngành trong bối cảnh toàn cầu bao gồm Chiến lược kinh doanh quốc tế, Kinh tế tài chính quốc tế, Marketing quốc tế;
  2. Được đào tạo các kỹ năng phân tích và kỹ năng giao tiếp cần thiết giúp sinh viên thấu hiểu và chỉ ra được các vấn đề mà doanh nghiệp hiện nay đang gặp phải, hiểu được các khía cạnh của môi trường kinh doanh quốc tế cũng như ảnh hưởng của môi trường kinh doanh quốc tế đến chiến lược và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp;
  3. Biết cách vận dụng các kỹ năng quản trị một các đa dạng, bao gồm kỹ năng tin học, làm việc độc lập, giao tiếp, làm việc nhóm và tương tác giữa các cá nhân;
  4. Phát triển kỹ năng học thuật và chuyển giao trí tuệ giúp sinh viên sau khi tốt nghiệp tạo ra những đóng góp giá trị trong công việc cũng như cho cộng đồng, và thúc đẩy họ có tư duy tích cực về định hướng phát triển và học tập trọn đời của bản thân;
  5. Có khả năng sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong giao tiếp và làm việc;
  6. Am tường các khía cạnh đa văn hóa trong kinh doanh.

Youtube: