Khoa học Dữ liệu

Cấu trúc chương trình

VNUK >Khoa học Dữ liệu >Cấu trúc chương trình

Mục tiêu chương trình

Chương trình học đã được thiết kế khoa học và cẩn thận nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành tốt. cung cấp cho sinh viên:

 1. Các giảng viên có kinh nghiệm chuyên sâu – là chuyên gia trong một số chuyên ngành, tích cực tham gia công tác nghiên cứu và phát triển;
 2. Kiến thức từ cơ bản đến nâng cao để biết cách ứng dụng khoa học và toán học vào kỹ thuật, kinh doanh và các lĩnh vực khác, đồng thời được rèn luyện kỹ năng nói và viết tiếng Anh hiệu quả;
 3. Khả năng ứng dụng các kiến thức khoa học và kỹ thuật khác vào các chuyên ngành hẹp trong ngành khoa học và kỹ thuật máy tính;
 4. Khả năng ứng dụng các công cụ phần mềm và thiết bị thí nghiệm hiện đại vào thiết kế và phân tích kỹ thuật trong một môi trường làm việc tập thể;
 5. Kinh nghiệm thực tế bên ngoài chương trình học, bằng cách tham gia các đề án nghiên cứu, các hợp tác kỹ nghệ, và các hoạt động cộng đồng để có những hiểu biết về ảnh hưởng xã hội của các hoạt động kỹ thuật;
 6. Khả năng tư duy sáng tạo và cải tiến cần thiết cho việc học tập trọn đời trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật máy tính.

THÔNG TIN CHÍNH

Ngành: Khoa học Dữ liệu
Mã ngành: 7480204DT
Bằng cấp: Kỹ sư Khoa học Dữ liệu
Thời gian đào tạo: 4 năm
Chỉ tiêu: 30
Phương thức xét tuyển:
1. Xét tuyển kết quả kì thi THPT QG
2. Xét tuyển học bạ THPT
3. Xét tuyển theo tiêu chí riêng của VNUK
4. Xét tuyển thẳng
5. Xét tuyển kết quả kì thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM

 

Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Năm 1
Năm 2
Năm 3
Năm 4
Học phần tự chọn
Điều kiện tốt nghiệp
 • Kỹ năng giao tiếp *
 • Kỹ năng học thuật *
 • Tiếng Anh học thuật *
 • Kỹ năng tin học ứng dụng *
 • Chuẩn bị kỹ năng IELTS *
 • Văn hóa giáo dục UK *
 • Lập kế hoạch phát triển bản thân *
 • Toán ứng dụng kinh tế
 • Kỹ năng trong y sinh học 1 *
 • Nguyên lý lập trình
 • Giới thiệu lập trình Java

* Các môn học trong chương trình dự bị đại học

 • Phân tích hệ thống và thiết kế cơ sở dữ liệu
 • Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị
 • Lập trình hướng đối tượng
 • Tự chọn cơ sở ngành 1
 • Thuật toán và cấu trúc dữ liệu
 • Thiết kế và phát triển ứng dụng web
 • Tự chọn cơ sở ngành 2
 • Tương tác dữ liệu trực quan
 • Phân tích dữ liệu lớn
 • Đạo đức trong Khoa học dữ liệu
 • Khai phá dữ liệu
 • Trí tuệ nhân tạo
 • Tự chọn cơ sở ngành 3
 • Thực tập nghề nghiệp
 • Tự chọn chuyên ngành 1
 • Tự chọn chuyên ngành 2
 • Tự chọn chuyên ngành 3
 • Tự chọn chuyên ngành 4
 • Dự án kỹ thuật chuyên ngành
 • Dự án tốt nghiệp

 

Các môn cơ sở theo nhóm năng lực:

Khoa học sự sống

Kinh tế, xã hội

Khoa học công nghệ

Sinh hoá
Sinh học tế bào
Di truyền
Tin sinh học cơ sở

Nhập môn kinh tế học
Nhập môn Quản trị và Kinh doanh
Marketing căn bản

Thống kê kê thực hành và phân tích dữ liệu kinh tế, xã hội

Mạng và xử lý song song
Thiết kế và phát triển ứng dụng di động
Quản lý dự án phần mềm
Thiết kế với Photoshop và AI

Các môn chuyên nghành theo nhóm năng lực:

Khoa học sự sống

Kinh tế, xã hội

Khoa học công nghệ

Phân tích và diễn giải hình ảnh y khoa bằng máy tính
Mô hình hoá hệ thống y sinh
Tin sinh học ứng dụng
Công nghệ di truyền
Dịch tễ học
Công nghệ y sinh
Bệnh lý học phân tử
Kinh tế sức khoẻ

Nguyên lí kế toán
Quản trị chuỗi cung ứng
Quản trị sản xuất
Quản trị chất lượng
Quản trị nguồn nhân lực
Thương mại điện tử
Phân tích chuỗi thời gian và ứng dụng
Dự đoán và phân tích rủi ro
Phân tích dữ liệu lớn cho kế toán
Công nghệ Blockchain trong kế toán và kinh doanh
Thống kê kê thực hành và phân tích dữ liệu kinh tế, xã hội

Kiểm thử phần mềm
Phát triển ứng dụng web nâng cao
Thiết kế web nâng cao
Xử lý ảnh
Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
Phân tích mã độc
Phát triển và vận hành hệ thống phần mềm

 • Tích lũy ít nhất 134 tín chỉ.
 • Đạt điểm IELTS quốc tế từ 6.0 (hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương) trở lên hoặc tương đương.
 • Đạt một trong các loại chứng chỉ tin học sau: chứng chỉ tin học ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc nâng cao, chứng chỉ tin học quốc tế IC3, chứng chỉ tin học quốc tế ICDL (gồm 05 module: Computer Essentials, Online Essentials, Word Processing, Spreadsheets, Presentation).
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục thể chất  và chứng chỉ Giáo dục quốc phòng.
 • Bảo vệ thành công đồ án/ khóa luận tốt nghiệp.

Ngoài các môn học trên, sinh viên còn theo học các môn học bắt buộc khác theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo:

 • Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác-Lênin
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
 • Giáo dục thể chất
 • Giáo dục Quốc phòng

KHOA HỌC DỮ LIỆU – VNUK

NGÀNH NGHỀ VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Nhắn tin hoặc gọi 077 3766725 để được tư vấn trực tiếp