Khoa học Dữ liệu

Chuẩn đầu ra

VNUK >Khoa học Dữ liệu >Chuẩn đầu ra

Chương trình Khoa học Dữ liệu tại VNUK

Bậc

Đại Học

Loại hình

Chính Quy

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Thời gian

4 năm

Mục tiêu đào tạo chất lượng quốc tế

Mục tiêu đào tạo là giúp sinh viên trở những kỹ sư khoa học dữ liệu chuẩn quốc tế với 4 tiêu chí chính:

– TIẾNG ANH TỐT

                                         – KỸ THUẬT TỐT

                                                                             – THÁI ĐỘ ĐÚNG ĐẮNG

                                                                                                                                 – ĐAM MÊ CÔNG VIỆC

Thông tin chính

Ngành: Khoa học Dữ liệu
Mã ngành: 7480204DT
Bằng cấp: Kỹ sư Khoa học Dữ liệu
Thời gian đào tạo: 4 năm
Chỉ tiêu: 30
Phương thức xét tuyển:
1. Xét tuyển kết quả kì thi THPT QG
2. Xét tuyển học bạ THPT
3. Xét tuyển theo tiêu chí riêng của VNUK
4. Xét tuyển thẳng
5. Xét tuyển kết quả kì thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM

 

Xem thêm

Chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu về ra kiến thức

Nắm được cách áp dụng các nguyên tắc toán học để phân tích dữ liệu.
Nắm được cách phân tích các tập dữ liệu rất lớn trong bối cảnh các vấn đề thực tế.
Hiểu và thực hiện được các chiến lược phân tích dữ liệu dựa trên các nguyên tắc lý thuyết, cân nhắc về đạo đức và kiến thức chi tiết về dữ liệu ban đầu.
Thể hiện kiến thức về các nguyên tắc và phương pháp đánh giá cơ bản để phân tích thông tin cho việc ra quyết định tài chính, đầu tư vốn, lập ngân sách và dự báo.
Thể hiện sự hiểu biết về bản chất liên ngành của dữ liệu, thông tin và truyền thông và ảnh hưởng của nó đối với quá trình đổi mới sáng tạo từng bước và đột phá.
Thể hiện sự hiểu biết về các phương pháp nghiên cứu phù hợp được sử dụng để thu thập và phân tích dữ liệu cho việc điều hành kinh doanh hoặc cho tất cả các bước của việc chăm sóc sức khoẻ.

Chuẩn đầu ra về kỹ năng

Hiểu được các nguyên tắc, phương pháp, tiêu chuẩn, giá trị và giới hạn trong lĩnh vực Khoa học dữ liệu và có khả năng phản biện về những vấn đề này.
Xác định và phân tích được các vấn đề Khoa học dữ liệu cả trên phương diện lý thuyết và ứng dụng, đồng thời phát triển nghiên cứu sử dụng các phương pháp định tính hoặc định lượng để phân tích và giải quyết vấn đề.
Biết cách tìm kiếm, đánh giá và sử dụng thông tin để tạo nên sự nhất quán về kiến thức trong lĩnh vực Khoa học dữ liệu, chỉ ra những hạn chế trong từng phương pháp nghiên cứu.

Chuẩn đầu ra về mức độ tự chủ và trách nhiệm

Có khả năng học tập một cách độc lập, tự chịu trách nhiệm với các môn học, lĩnh vực nghiên cứu mà mình lựa chọn, cam kết không ngừng tư duy, tự đánh giá và hoàn thiện bản thân.
Có khả năng hợp tác và tranh luận hiệu quả để kiểm tra, điều chỉnh và củng cố quan điểm cá nhân.
Có nhận thức, năng lực chọn lựa và sử dụng hiệu quả dữ liệu trong Khoa học dữ liệu, nguồn thông tin và phương pháp nghiên cứu thích hợp để thực hiện các công trình nghiên cứu, các dự án cá nhân và dự án nhóm.
Có thể phát triển, làm việc dựa trên tầm nhìn cũng như mục tiêu của cá nhân và làm việc độc lập để đạt được các mục tiêu đã đặt ra.

KHOA HỌC DỮ LIỆU – VNUK

NGÀNH NGHỀ VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Nhắn tin hoặc gọi
077 3766725
để được tư vấn trực tiếp