KẾT THÚC MỞ HOÀN HẢO CỦA THU MAI - LỰA CHỌN NẮM LẤY CƠ HỘI LẦN 2 CHO BƯỚC NGOẶT VÀO VNUK - VNUK

KẾT THÚC MỞ HOÀN HẢO CỦA THU MAI – LỰA CHỌN NẮM LẤY CƠ HỘI LẦN 2 CHO BƯỚC NGOẶT VÀO VNUK

VNUK >Quản trị kinh doanh quốc tế >KẾT THÚC MỞ HOÀN HẢO CỦA THU MAI – LỰA CHỌN NẮM LẤY CƠ HỘI LẦN 2 CHO BƯỚC NGOẶT VÀO VNUK
“𝑀𝑢̀𝑎 𝑡ℎ𝑢 2018, đ𝑎̃ đ𝑎̣̆𝑡 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 đ𝑒̂́𝑛 𝐵𝑎̆́𝑐 Â𝑢 𝑥𝑎 𝑥𝑜̂𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑙𝑎̣ 𝑙𝑎̂̃𝑚, 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡𝑎̀𝑖 𝑠𝑎̉𝑛 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑐𝑜́ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐. 𝑁ℎ𝑎̣̂𝑝 ℎ𝑜̣𝑐 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑡𝑟𝑎̣𝑛𝑔 ℎ𝑜̂̀ ℎ𝑜̛̉𝑖 𝑥𝑒𝑛 𝑙𝑎̂̃𝑛 𝑐ℎ𝑢́𝑡 𝑡𝑢̛̣ ℎ𝑎̀𝑜 𝑣𝑖̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑔𝑖̀ 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑐𝑜̂́ 𝑔𝑎̆́𝑛𝑔 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 đ𝑎̃ 𝑚𝑎𝑦 𝑚𝑎̆́𝑛 đ𝑎́𝑝 𝑙𝑎̣𝑖. 𝐺𝑖𝑎 đ𝑖̀𝑛ℎ, ℎ𝑜̣𝑐 𝑡𝑎̣̂𝑝, 𝑐𝑎́𝑐 𝑚𝑜̂́𝑖 𝑞𝑢𝑎𝑛 ℎ𝑒̣̂ 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑙𝑎̀ 𝑡ℎ𝑢̛́ 𝑡𝑢̛̣ 𝑢̛𝑢 𝑡𝑖𝑒̂𝑛 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎𝑦 đ𝑜̂̉𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 𝑘𝑖𝑚 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑛𝑎𝑚 𝑐ℎ𝑜 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑔𝑖̀ 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑝ℎ𝑎̂́𝑛 đ𝑎̂́𝑢 ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔 đ𝑒̂́𝑛. 𝑁𝑎̆𝑚 𝑡𝑢̛, 𝑐𝑜̂́ 𝑔𝑎̆́𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑢̛̃ 𝑣𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡 ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑣𝑎̣̂𝑦 𝑐ℎ𝑜 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 𝑣𝑜̛̀𝑖 𝑝ℎ𝑖́𝑎 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐. 𝐶ℎ𝑎̆́𝑐 𝑐ℎ𝑎̆́𝑛 𝑠𝑒̃ đ𝑎̂̀𝑦 𝑐ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑎𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑡ℎ𝑢̛̉ 𝑡ℎ𝑎́𝑐ℎ, 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑎𝑖 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑐ℎ𝑜 đ𝑜̛̀𝑖 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑚𝑜̣̂𝑡 “𝑏𝑢̣𝑐 𝑣𝑖𝑛ℎ 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑔”, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑖̀ 𝑙𝑎̀ 𝑞𝑢𝑎́ 𝑠𝑜̛́𝑚, 𝑐ℎ𝑎̆̉𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑔𝑖̀ 𝑙𝑎̀ 𝑞𝑢𝑎́ 𝑚𝑢𝑜̣̂𝑛, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑎𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑚𝑎𝑦 𝑚𝑎̆́𝑛, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑎𝑖 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 ℎ𝑎̣𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑢́𝑐. 𝐶𝑜́ 𝑐𝑜̛ ℎ𝑜̣̂𝑖 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑐𝑢̛́ 𝑡𝑢̛̣ 𝑡𝑖𝑛 𝑛𝑎̆́𝑚 𝑙𝑎̂́𝑦, đ𝑒̂̉ 𝑠𝑎𝑢 𝑛𝑎̀𝑦 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑐𝑜̛ ℎ𝑜̣̂𝑖 𝑡ℎ𝑜̂́𝑡 𝑟𝑎 𝑐𝑎̂𝑢 “𝐺𝑖𝑎́ 𝑛ℎ𝑢̛…”
———-
  • Quản trị và Kinh doanh quốc tế
  • Mã trường: #DDV
  • Mã xét tuyển: 7340124
  • Chỉ tiêu tuyển sinh: 150
  • Tổ hợp môn xét tuyển: A00, A01, D01, D10
———–
          Những dòng tâm sự trên đến từ chị Thu Mai – cựu sinh viên Viện đào tạo và nghiên cứu Việt – Anh (VNUK) ngành Quản trị Kinh doanh quốc tế (IBM). Mai viết những dòng này trong thời gian du học theo diện trao đổi tại đất nước Lithuania xinh đẹp. Thu Mai chia sẻ, nếu ngày ấy mình bỏ lỡ VNUK, hẳn mình sẽ không bao giờ có được trải nghiệm quý giá nhường ấy. Hóa ra, VNUK không phải lựa chọn đầu tiên của Mai khi nộp hồ sơ vào trường đại học. Vậy mà sau 4 năm, cô gái ngày nào đã nhận ra mình thật may mắn khi bỏ qua trường đại học “tình đầu” để đến với VNUK. Chúng mình cùng nghe câu chuyện của chị Thu Mai để biết được chị đã may mắn thế nào nhé!
 
𝐗𝐢𝐧 𝐜𝐡𝐚̀𝐨 𝐜𝐡𝐢̣ 𝐌𝐚𝐢. Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐛𝐚𝐧 đ𝐚̂̀𝐮 𝐜𝐡𝐢̣ 𝐝𝐮̛̣ đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐧𝐨̣̂𝐩 đ𝐨̛𝐧 𝐯𝐚̀𝐨 𝐤𝐡𝐨𝐚 𝐍𝐠𝐨̂𝐧 𝐧𝐠𝐮̛̃ 𝐀𝐧𝐡 𝐜𝐮̉𝐚 Đ𝐚̣𝐢 𝐡𝐨̣𝐜 𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐧𝐠𝐮̛̃, Đ𝐚̣𝐢 𝐡𝐨̣𝐜 Đ𝐚̀ 𝐍𝐚̆̃𝐧𝐠. 𝐕𝐢̀ 𝐥𝐢́ 𝐝𝐨 𝐠𝐢̀ 𝐦𝐚̀ 𝐜𝐡𝐢̣ 𝐥𝐚̣𝐢 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 đ𝐞̂̉ 𝐧𝐨̣̂𝐩 𝐯𝐚̀𝐨 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐠𝐚̀𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐚́𝐜 𝐡𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐚̣𝐢 𝐕𝐍𝐔𝐊?
Thời của chị thi đại học, biết điểm rồi mới đi nộp hồ sơ cho các trường. Hôm đó chị đi nộp hồ sơ cho Đại học Ngoại Ngữ, lúc tới trường Đại học Đà Nẵng thì chị có đi thăm quan xung quanh và vô tình thấy được Viện đào tạo và nghiên cứu Việt – Anh, VNUK đang mở đơn tuyển sinh. Khi đó Viện còn nằm chung khuôn viên với Đại học Đà Nẵng, còn giờ thì viện tách về tòa nhà riêng rồi. Tò mò, chị đi xem cơ sở vật chất của trường thì thấy rất thích thú vì trường được trang trí đẹp, trẻ trung và gợi nhiều cảm hứng, chị chưa thấy trường đại học nào có lối trang trí như vậy cả.
Trường thành lập đã lâu nhưng đây là khóa đầu tiên tuyển sinh nên chị cũng có một chút nghi ngại. Biết được điều đó, cô Hương – Viện trưởng đã chia sẻ kỹ hơn về các môn học và cấu trúc chương trình học. Chị thấy hợp lý quá, vì trong ngành Quản trị kinh doanh quốc tế chị chọn, sinh viên được học nhiều lĩnh vực, như vậy mình sẽ xác định được mảng thế mạnh để đào sâu nghiên cứu hoặc làm việc về sau. Không chỉ thế, học phí còn quá ít cho một trường đại học có yếu tố quốc tế. Nghĩ hời quá, chị không nộp hồ sơ cho Đại học Ngoại ngữ nữa mà “quay xe” nộp cho VNUK.
 
𝐂𝐡𝐢̣ 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 “𝐡𝐨̛̀𝐢” 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐧𝐚̀𝐨 𝐤𝐡𝐢 𝐡𝐨̣𝐜 𝐭𝐚̣𝐢 𝐕𝐍𝐔𝐊 𝐯𝐚̣̂𝐲?
Khóa chị là khóa đầu tiên của trường nên được thầy cô “chăm” rất kỹ, cơ hội thực tập hay đi làm sau khi ra trường cũng rất nhiều. Là khóa đầu tiên nên mình có trách nhiệm đặt nền móng cho trường, thành công của mình cũng là thành công của nhà trường và tất cả thầy cô.
 
Chị được tham gia tổ chức những hoạt động mới mẻ như Orientation week (Tuần lễ định hướng) hay Halloween. Các hoạt động gây được tiếng vang rất lớn và để lại trong chị rất nhiều kỷ niệm đẹp.
 
Chị được đi du học trao đổi với mức phí vô cùng tiết kiệm. Chị đã học trao đổi tại Vilnius University, Lithuania. Đó là một trong những khoảng thời gian mà chị cảm thấy mình được hết mình với tuổi trẻ nhất.
 
Đầu vào tiếng Anh của VNUK rất cao. Năm của chị phải đạt 6.5 IELTS sau năm học đầu tiên, nếu không sẽ không được học tiếp. Chị ủng hộ việc để tiêu chuẩn đầu vào cao vì 6.5 IELTS thì mới đủ để mình đọc tài liệu chuyên ngành và như vậy thì mình sẽ có động lực học tiếng Anh trong năm nhất hơn.
 
𝐂𝐡𝐢̣ 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲 𝐕𝐍𝐔𝐊 𝐜𝐨́ đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐠𝐢̀ 𝐧𝐨̂̉𝐢 𝐛𝐚̣̂𝐭 𝐯𝐚̀ 𝐤𝐡𝐚́𝐜 𝐡𝐚̆̉𝐧 𝐜𝐚́𝐜 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 đ𝐚̣𝐢 𝐡𝐨̣𝐜 𝐤𝐡𝐚́𝐜 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠?
VNUK là trường công lập quốc tế nên các môn học vừa được bộ giáo dục Việt Nam công nhận, lại vừa khớp với các môn trong chương trình học của các trường nước ngoài. Vậy nên khi chị đi du học trao đổi, trường nước ngoài công nhận tất cả các đầu điểm mình đã tích lũy được tại VNUK và khi về thì VNUK cũng công nhận điểm các môn mình học trong thời gian trao đổi. Như vậy chị sẽ không bỏ phí một năm du học mà không được chuyển điểm về.
 
𝐂𝐡𝐢̣ 𝐜𝐨́ 𝐛𝐚𝐨 𝐠𝐢𝐨̛̀ 𝐧𝐠𝐡𝐢̃ 𝐧𝐞̂́𝐮 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 đ𝐨́ 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐯𝐚̀𝐨 𝐕𝐍𝐔𝐊 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐬𝐞̃ 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐧𝐚̀𝐨 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠?
Nếu không vào VNUK thì hẳn chị sẽ chẳng bao giờ biết được mình thích ngành kinh tế, cũng như sẽ không thể có những trải nghiệm vô cùng quý giá với thầy cô và bạn bè tại trường, 01 năm trao đổi tại Lithuania là một trong những trải nghiệm như thế. Hiện chị đang chuẩn bị để năm sau đi du học thạc sĩ tại châu u – nếu không có VNUK, chắc chắn sẽ không có quyết định du học này, và cũng sẽ không có chị của ngày hôm nay.
 
𝐂𝐡𝐢̣ 𝐜𝐨́ 𝐥𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢̀ 𝐦𝐮𝐨̂́𝐧 𝐧𝐡𝐚̆́𝐧 𝐠𝐮̛̉𝐢 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐚̣𝐧 𝐡𝐨̣𝐜 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝟐𝟎𝟎𝟐 𝐨̛̉ Đ𝐚̀ 𝐍𝐚̆̃𝐧𝐠 𝐯𝐮̛̀𝐚 𝐡𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐤𝐢̀ 𝐱𝐞́𝐭 𝐭𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 đ𝐚̣𝐢 𝐡𝐨̣𝐜 𝐯𝐮̛̀𝐚 𝐪𝐮𝐚 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐚̣?
Chị nhận thấy năm nay các bạn sinh năm 2002 có nhiều bất lợi và thiệt thòi, đến nay các bạn cũng chưa được thi đại học do dịch bệnh nên nhiều bạn nộp hồ sơ xét tuyển học bạ vào các trường đại học. Sắp tới biết kết quả, bên cạnh những niềm vui hẳn sẽ có những nỗi tiếc nuối, nhưng chị tin rằng nếu không thể đi cùng lựa chọn đầu tiên, chúng mình luôn có thể chuyển hướng sang một lựa chọn khác. Một cánh cửa đóng lại thì một cánh cửa khác mở ra, đôi khi cánh cửa thứ hai lại mở ra một con đường tuyệt vời hơn, như trường hợp của chị. Chúc tất cả các bạn có bốn năm tuổi trẻ đáng giá và giàu trải nghiệm tại trường đại học mình đã lựa chọn.
 
Cám ơn Thu Mai với những chia sẻ rất tâm huyết của bạn. Chúc cho mọi dự định của bạn suôn sẻ và gặt hái đuợc nhiều thành công nhé!

Leave a Reply

1
Bạn cần hỗ trợ?