Dự bị đại học

Điểm khác biệt của chương trình

VNUK >Chương Trình Ngôn Ngữ và Dự Bị Đại Học >Điểm khác biệt của chương trình

TRIẾT LÝ, CÁCH TIẾP CẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

I. Triết Lý

Sinh viên đang ở các giai đoạn phát triển khác nhau về tinh thần, thể chất, tâm lý và xã hội và điều này tạo nên sự khác biệt ở mỗi sinh viên.

– Chúng tôi tin tưởng rằng sinh viên là mối quan tâm lớn nhất và trách nhiệm to lớn của chúng tôi là thúc đẩy sự phát triển bằng cách chuyển giao rõ ràng kiến ​​thức cũng như hướng dẫn phát triển tính cách và kỹ năng của mình để các em có cơ hội tốt nhất để thành công khi chuyển sang giai đoạn tiếp theo của cuộc đời.

– Chúng tôi cam kết cải tiến liên tục với tư cách cá nhân và nhóm.

– Chúng tôi tin tưởng vào việc sử dụng nghiên cứu về hành vi và phản hồi của sinh viên để hướng dẫn cải tiến liên tục của chúng tôi.

Phương pháp giảng dạy chương trình Foundation tại VNUK đổi mới ở chỗ nó kết hợp công nghệ với phương pháp giảng dạy hiện đại bao gồm kết hợp việc học tập với tư duy đúng đắn và phát triển cá nhân dựa trên nghiên cứu từ tâm lý học phát triển. Chúng tôi tập trung vào sự phát triển của từng cá nhân trong mỗi bài học, điều này thu hút các sinh viên vào nội dung bài giảng và đem lại trải nghiệm học tập thú vị. Toàn bộ đội ngũ giảng viên của chúng tôi liên tục được tiếp xúc cũng như được khuyến khích để có được tư duy phát triển và mang tính toàn cầu. Mỗi giáo viên đồng thời được đào tạo để có khả năng thấu hiểu và truyền cảm hứng cho sinh viên trong bối cảnh thay đổi của thế giới.

Chương trình Foundation tại VNUK được tích hợp theo phương thức từ Vương quốc Anh và Hoa Kỳ ở chỗ chúng tôi kết hợp ngôn ngữ tiếng Anh, kỹ năng mềm, phát triển bản thân và các môn học chính trong năm đầu tiên.

II. Cách Tiếp Cận

Sự tin tưởng lẫn nhau giữa giảng viên và sinh viên

– Truyền cảm hứng cho việc học hỏi và có trách nhiệm

– Đưa ra đánh giá có ý nghĩa với từng sinh viên

– Làm minh chứng cho việc kết nối và mở rộng hướng dẫn học tập cho sinh viên trong việc tiếp

thu kỹ năng đó

– Đào tạo học sinh trở thành người biết cách học tập

– Xây dựng sự tự tin thông qua củng cố tích cực

– Hỗ trợ sinh viên xây dựng chiến lược học tập cá nhân

– Chú ý đến sự đa dạng về phong cách học tập của sinh viên và kết hợp các phương pháp phân phối bao quát các phương thức học tập

– Dạy các khái niệm và đảm bảo sinh viên nắm bắt.

– Tạo không khí sôi sộng và tương tác cao trong các buổi học

– Tạo một môi trường hợp tác, cởi mở và toàn diện

 

III. Phương pháp

Một loạt các phương pháp học tập của thế kỷ 21

  • Học tập dựa trên hợp tác, kết nối
  • Dựa trên các dự án, projects
  • Dựa trên nhận thức, tư duy phê phán, giải quyết vấn đề
  • Học tập từ kinh nghiệm thực tiễn
  • Đi liền với công nghệ