Dự bị đại học

Chuẩn đầu ra

Tỏa sáng trong cộng đồng toàn cầu

Tiếng Anh: IELTS 5.5 +

Linh Hoạt và Có Khả Năng Thích Ứng Cao

Thích ứng tốt với môi trường đa văn hoá  

Sẵn sàng thay đổi linh hoạt trong các môi trường khác nhau

Khả Năng Tư Duy

  • Phát triển tư duy phản biện và tư duy sáng tạo để giải quyết vấn đề
  • Liên hệ bản thân, mở rộng và biết chất vấn những kiến thức mình học được
  • Có khả năng tư duy logic trong các tình huống khác nhau

Học Tập Suốt Đời

Khơi dậy niềm đam mê tự học

Nhìn nhận các trải nghiệm qua lăng kính đa chiều để có nhận thức đầy đủ về sự vật, sự việc

Nhìn nhận sự việc khách quan, không phán xét

Suy ngẫm và rút ra bài học từ các trải nghiệm

Nhận Thức

Đặt câu hỏi phù hợp

Sử dụng ngôn ngữ cơ thể một cách phù hợp trong giao tiếp

Đàm phán hiệu quả

Lắng nghe tích cực và đồng cảm với người khác

Giao Tiếp

Đặt câu hỏi phù hợp

Sử dụng ngôn ngữ cơ thể một cách phù hợp trong giao tiếp

Đàm phán hiệu quả

Lắng nghe tích cực và đồng cảm với người khác