18 Tháng Hai, 2021 - VNUK
Tháng Hai 18, 2021

Day

Giới thiệu về học bổng đổi mới sáng tạo Học bổng này dành cho sinh viên tất cả các năm học VNUK thể hiện phẩm chất lãnh đạo, tinh thần tiên phong, mong muốn thúc đẩy sự thay đổi và làm điều tốt cho cộng đồng. Học bổng này tạo điều kiện cho những sinh...
Read More