Xét tuyển bằng học bạ

Tổ hợp xét tuyển

Tổ hợp xét tuyển

Đối với ngành Quản trị và Kinh doanh quốc tế, sẽ sử dụng 04 tổ hợp xét tuyển:
 • Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn
 • Toán, Vật lý, Hóa học
 • Toán, Ngữ văn, Vật lý
 • Toán, Tiếng Anh, Vật lý
Đối với chuyện ngành Quản trị Du lịch và Khách sạn quốc tế, sẽ sử dụng 04 tổ hợp xét tuyển:
 • A00: Toán, Vật lý, Hóa học
 • A01: Toán, Tiếng Anh, Vật lý
 • D01: Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn
 • D10: Toán, Tiếng Anh, Địa lý
Đối với ngành Khoa học và Kỹ thuật máy tính, sẽ sử dụng 04 tổ hợp xét tuyển:
 • Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
 • Toán, Vật lý, Hóa học
 • Toán, Ngữ văn, Vật lý
 • Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Đối với ngành Khoa học Y sinh, sẽ sử dụng 04 tổ hợp xét tuyển:
 • Toán, Vật lý, Hóa học
 • Toán, Hóa học, Sinh học
 • Toán, Hóa học, Tiếng Anh
 • Toán, Sinh học, Tiếng Anh
Đối với ngành Khoa học Dữ liệu, sẽ sử dụng 04 tổ hợp xét tuyển:
 • A00: Toán, Vật lý, Hóa học
 • A01: Toán, Tiếng Anh, Vật lý
 • D01: Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn
 • D90: Toán, Tiếng Anh, Sinh học
Những thí sinh đáp ứng yêu cầu dưới đây đều có thể nộp đơn xét tuyển theo phương thức xét tuyển bằng học bạ:
 1. Đã tốt nghiệp THPT
 2. Điểm trung bình của các môn trong tổ hợp dùng để xét tuyển (của 05 học kì đầu) của thí sinh không nhỏ hơn 6.0.
 3. Viết Bài giới thiệu bản thân và tham gia phỏng vấn trước hội đồng tuyển sinh của Viện và được công nhận đủ điều kiện học tập. (Nhà trường sẽ có hướng dẫn cụ thể đối với mục này sau khi đã tiếp nhận hồ sơ xét Học bạ của thí sinh)
 4. Ưu tiên cho thí sinh có các giải thưởng và thành tích hoạt động ngoại khóa.

Đăng ký ngay

Học viên năm đầu

mở rộng phương thức xét tuyển – “cánh cửa tương lai” rút ngắn khoảng cách đến với trường đại học công lập quốc tế