Xét tuyển bằng điểm THPT

Tổ hợp xét tuyển

Tổ hợp xét tuyển

Xét tuyển theo điểm thi THPT Quốc gia

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mã trường: DDV

Địa chỉ: 158A Lê Lợi, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Địa chỉ website: www.vnuk.udn.vn

Địa chỉ website tuyển sinh: www.tuyensinhvnuk.edu.vn

Đối với ngành Quản trị và Kinh doanh quốc tế (mã ngành 7340124), sẽ sử dụng 04 tổ hợp xét tuyển:
 • A00: Toán, Vật lý, Hóa học
 • A01: Toán, Tiếng Anh, Vật lý
 • D01: Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn
 • D10: Toán, Tiếng Anh, Địa lý
Đối với Chuyên ngành Quản trị Du lịch và Khách sạn quốc tế (mã ngành 7340124), sẽ sử dụng 04 tổ hợp xét tuyển:
 • A00: Toán, Vật lý, Hóa học
 • A01: Toán, Tiếng Anh, Vật lý
 • D01: Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn
 • D10: Toán, Tiếng Anh, Địa lý
Đối với ngành Khoa học và Kỹ thuật máy tính (mã ngành 7480204), sẽ sử dụng 04 tổ hợp xét tuyển:
 • A00: Toán, Vật lý, Hóa học
 • A01: Toán, Tiếng Anh, Vật lý
 • D01: Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn
 • D90: Toán, Tiếng Anh, Khoa học Tự nhiên
Đối với ngành Khoa học Y sinh (mã ngành 7420204), sẽ sử dụng 04 tổ hợp xét tuyển:
 • A00: Toán, Vật lý, Hóa học
 • B00: Toán, Hóa học, Sinh học
 • D07: Toán, Tiếng Anh, Hóa học
 • D08: Toán, Tiếng Anh, Sinh học
Đối với ngành Khoa học Dữ liệu (7480205DT), sẽ sử dụng 04 tổ hợp xét tuyển:
 • A00: Toán, Vật lý, Hóa học
 • A01: Toán, Tiếng Anh, Vật lý
 • D01: Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn
 • D90: Toán, Tiếng Anh, Sinh học

– Điểm của tất cả các bài thi/môn xét tuyển đều có hệ số 1.

– Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Công bố sau khi có kết quả thi THPT Quốc gia.

Đăng ký ngay

Học viên năm đầu

mở rộng phương thức xét tuyển – “cánh cửa tương lai” rút ngắn khoảng cách đến với trường đại học công lập quốc tế