27 Tháng Tư, 2021 - VNUK
Tháng Tư 27, 2021

Day

Ngành Công nghệ Nano tại VNUK Tuyển sinh ngành Công nghệ Nano năm học 2021 Mã trường: DDV Mã ngành Công nghệ Nano: 7510409 Với định hướng xây dựng môi trường nghiên cứu và đào tạo theo chuẩn chất lượng quốc tế, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh, Đại học Đà Nẵng (VNUK) đặt mục...
Read More
Tuyển sinh ngành Quản trị và Kinh doanh quốc tế năm học 2021 Mã trường: DDV Mã ngành Quản trị và Kinh doanh quốc tế: 7340124 Chương trình Quản trị và Kinh doanh quốc tế của VNUK nhắm tới đối tượng có tầm nhìn toàn cầu và khát vọng quốc tế. Chương trình này sẽ đem lại...
Read More
Tuyển sinh Khoa học Y sinh năm 2021 “Sức khỏe là trên hết” vẫn luôn là quan niệm sống cốt lõi không chỉ của Việt Nam mà còn ở rất nhiều quốc gia khác. Do đó, lĩnh vực chăm sóc sức khỏe luôn là mối quan tâm hàng đầu, được đầu tư mạnh mẽ và...
Read More
KHOA HỌC DỮ LIỆU (DS) (ĐẶC THÙ) Chương trình kỹ sư Ngành KH&KTMT chuyên ngành KHDL, đào tạo theo cơ chế đặc thù. Tuyển sinh chuyên ngành Khoa học dữ liệu năm học 2021 Mã trường: DDV Mã ngành Khoa học Dữ liệu: 7480204DT Khoa học Dữ liệu (Data Science) được mệnh danh là “Nghề...
Read More
1 2 3
1
Bạn cần hỗ trợ?