Các khóa học cá nhân

Các khóa đào tạo kỹ năng cho cá nhân

VNUK-ETC mong muốn đem đến những giải pháp đào tạo chất lượng và toàn diện với chuẩn mực quốc tế, góp phần tạo dựng nguồn nhân lực năng suất cao, chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động ngày càng biến đổi.

VNUK-ETC cung cấp các khóa học đa dạng cho nhiều đối tượng khác nhau, từ các bạn sinh viên, cho đến các bạn trẻ mới đi làm được vài năm, và các anh chị cấp quản lý, muốn học tập để trau dồi và nâng cao các kỹ năng của mình.

Các khóa đào tạo dành cho cá nhân của chúng tôi tập trung vào hai mảng chính: các khóa đào tạo về kỹ năng nghề nghiệp và các khóa đào tạo về kỹ năng mềm.

Courses

Department Contact Info

Engineering

1810 Campus Way NE
Bothell, WA 98011-8246

+1-2345-5432-45
bsba@kuuniver.edu

Mon – Fri 9:00A.M. – 5:00P.M.

Social Info

Student Resources