Thông báo mời tham gia Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2021, Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc và thành phố Đà Nẵng lần thứ 6 - VNUK

Thông báo mời tham gia Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2021, Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc và thành phố Đà Nẵng lần thứ 6

VNUK >Tin tức ĐHDN >Thông báo mời tham gia Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2021, Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc và thành phố Đà Nẵng lần thứ 6

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng thông báo mời hưởng ứng, tham gia Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2021, Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc và và thành phố Đà Nẵng lần thứ 6.

Nội dung, Thể lệ, Giải thưởng và thông tin chi tiết vui lòng xem Công văn số 149/LHH kèm theo.

Tin Ban KHCN&MT ĐHĐN

Leave a Reply

1
Bạn cần hỗ trợ?