Thông báo Công văn số 1686/ĐHĐN-HSSV về việc đẩy mạnh thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 - VNUK

Thông báo Công văn số 1686/ĐHĐN-HSSV về việc đẩy mạnh thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19

VNUK >Tin tức ĐHDN >Thông báo Công văn số 1686/ĐHĐN-HSSV về việc đẩy mạnh thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 03/5/2021, Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) vừa có Công văn khẩn số 1686/ĐHĐN-HSSV theo đó yêu cầu các trường đại học thành viên, các đơn vị thuộc và trực thuộc tiếp tục triển khai quyết liệt hơn nữa các chỉ đạo của cấp trên và hướng dẫn của Bộ Y tế trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; triển khai các biện pháp để nắm thông tin của cán bộ, viên chức, giảng viên, sinh viên, học viên, lưu học sinh quay trở về từ các địa phương có dịch để kịp thời tư vấn, hướng dẫn trong trường hợp cần thiết; yêu cầu toàn bộ cán bộ, giảng viên và sinh viên thực hiện nghiêm “nguyên tắc 5K” trong đó bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng…Xem Công văn số 1686/ĐHĐN-HSSV dưới đây.

Tin Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 ĐHĐN

Leave a Reply

1
Bạn cần hỗ trợ?