Thông báo Công văn số 1617/ĐHĐN-HSSV về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 - VNUK

Thông báo Công văn số 1617/ĐHĐN-HSSV về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

VNUK >Tin tức ĐHDN >Thông báo Công văn số 1617/ĐHĐN-HSSV về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19
Ngày 27/4/2021, Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) vừa có Công văn khẩn số 1617/ĐHĐN-HSSV theo đó, tiếp tục triển khai quyết liệt hơn nữa các chỉ đạo của cấp trên và hướng dẫn của Bộ Y tế trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, yêu cầu toàn bộ cán bộ, giảng viên và sinh viên thực hiện nghiêm “nguyên tắc 5K” trong đó bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng…Xem Công văn số 1617/ĐHĐN-HSSV dưới đây.

Tin Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 ĐHĐN

Leave a Reply

1
Bạn cần hỗ trợ?