Lưu trữ Workshop - VNUK
Workshop

Tag

Với tầm nhìn đào tạo đội ngũ nhân lực phát triển toàn diện trong môi trường sáng tạo và nhân bản, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh (VNUK) không chỉ chú trọng đào tạo kiến thức chuyên ngành mà còn thúc đẩy việc học tập, rèn luyện các kỹ năng mềm quan...
Read More
Để tạo điều kiện cho giới trẻ Đà Nẵng có cơ hội được tiếp cận với những phương pháp có thể hỗ trợ phát triển kỹ năng thuyết trình, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh (VNUK) sẽ phối hợp với...
Read More
1
Bạn cần hỗ trợ?