tien.vo@vnuk.edu.vn

Võ Thị Thủy Tiên, MA

Giảng viên

Thông tin chung

 • Đơn vị: Khoa Quản trị kinh doanh quốc tế – Viện Nghiên Cứu và Đào Tạo Việt Anh
 • Địa chỉ liên hệ: Khoa Quản trị kinh doanh quốc tế – Viện Nghiên Cứu và Đào Tạo Việt Anh
 • Di động: (+84) 0935.541.094
 • Email: tien.vo@vnuk.edu.vn
 • Quá trình đạo tạo
  • 2018: Thạc sỹ Kế toán -Đại học Case Western Reserve – Ohio, Hoa Kỳ
  • 01/2019: Chứng chỉ CPA, Bang Ohio,
  • 2008: Cử nhân Kế toán Đại học Cleveland State – Ohio, Hoa Kỳ
  • 2009: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh MBA 
 • Quá trình giảng dạy và công tác:
  • 11.2019 – hiện tại: Giám đốc Trung tâm Đào tạo Kỹ năng chuyên nghiệp VNUK-ETC, tại Viện NC & ĐT Việt-Anh, Đại học Đà Nẵng, Việt Nam
  • Có kinh nghiệm giảng dạy:
   • Kinh tế vĩ mô
   • Kỹ năng giao tiếp nơi công sở
   • Tiếng Anh chuyên ngành kinh tế & kế toán
   • Kế toán tài chính
   • Kế toán quản trị
 • Kinh nghiệm làm việc:
  • 2019 – hiện tại: Giám đốc Trung tâm Đào tạo Kỹ năng chuyên nghiệp VNUK-ETC, tại Viện NC & ĐT Việt-Anh, Đại học Đà Nẵng, Việt Nam
  • 2019 – 09.2019: Quản lý dự án, Công ty Robert Half International, Hoa Kỳ
  • 2015 – 01.2018: Giám đốc Trung tâm ACCA, Đại học Duy Tân, Việt Nam
  • 2011 – 08.2015: Kế toán trưởng, Công ty TNHH Bao Bì Hòa Bình, Việt Nam
  • 05.207 – 07.2011: Kế toán tổng hợp, Công ty TRW Automotive, Hoa Kỳ