tran.ngo@vnuk.edu.vn

Ngô Nguyễn Bảo Trân, MA

Giảng viên

Thông tin chung

 • Đơn vị: Khoa Quản trị kinh doanh quốc tế – Viện Nghiên Cứu và Đào Tạo Việt Anh
 • Địa chỉ liên hệ: Khoa Quản trị kinh doanh quốc tế – Viện Nghiên Cứu và Đào Tạo Việt Anh
 • Di động: (+84) 905 212 992
 • Email: tran.ngo@vnuk.edu.vn
 • Quá trình đào tạo:
  • 2015-2016 University of Surrey (Top 5 best universities in the UK, the Guardian University Guide 2017): MSc Accounting & Finance, Advance accounting skills, financial analysis and research methods.
  • 2010-2014 University of Economics and Law (Vietnam National University – Ho Chi Minh City): BSc Finance & Banking.
  • 2007-2010 Le Quy Don Da Nang Gifted High School.
 • Quá trình giảng dạy và công tác:
  • Hiện nay: Giảng viên môn Introduction to Business tại Viện Nghiên Cứu và Đào Tạo Việt-Anh 
  •  12/2016 – 3/2017: Thực tập tại KPMG Vietnam
  • 2016: Hỗ trợ sinh viên tại Đại học Surrey, Guildford, Surrey, UK
  • 2014-2015:  Lễ tân và phiên dịch viên tại IDP Education, Da Nang, Viet Nam