trang.bui@vnuk.edu.vn

Bùi Minh Trang, MA

Giảng viên

Thông tin chung

 • Đơn vị: Khoa Quản trị kinh doanh quốc tế – Viện Nghiên Cứu và Đào Tạo Việt Anh
 • Địa chỉ liên hệ: Khoa Quản trị kinh doanh quốc tế – Viện Nghiên Cứu và Đào Tạo Việt Anh
 • Di động: (+84) 236 399 0341
 • Email: trang.bui@vnuk.edu.vn
 • Quá trình đào tạo:
  • Thạc sĩ ngành Quản trị tài Chính, Đại học Tây Anh, Anh quốc, 2010
  • Cử nhân ngành Tài chính và Quản trị kinh doanh, Đại học Latrobe, 2008
  • Diploma ngành Kinh doanh, Đại học Latrobe,2006
 • Quá trình giảng dạy và công tác:
  • 2014 – nay: Giảng viên – Chuyên ngành Quản trị và kinh doanh quốc tế và Phụ trách chương trình Dự bị Đại học quốc tế, Viện Nghiên cứu và Đại học Việt-Anh, Đại học Đà Nẵng.
  • 2011 – 2014: Quản lý bán hàng, công ty Caspian Networks, Thành phố Bristol, Anh quốc
 • Nghiên cứu khoa học:
  • Duong Nguyen Minh Huy, Nguyen Thi Thien Huong and Bui Minh Trang (2015), “Experience in the development and incubation of start-ups in the United Kingdom”, Hi-tech start-up Project, UK-ASEAN Research Hub