Xét tuyển bằng học bạ

ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN

VNUK >Xét tuyển >Xét tuyển bằng học bạ >ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN

Điều kiện xét tuyển

Những thí sinh đáp ứng yêu cầu dưới đây đều có thể nộp đơn xét tuyển theo phương thức xét tuyển bằng học bạ:
  1. Đã tốt nghiệp THPT
  2. Điểm trung bình của các môn trong tổ hợp dùng để xét tuyển (của 05 học kì đầu) của thí sinh không nhỏ hơn 6.0.
  3. Viết Bài giới thiệu bản thân và tham gia phỏng vấn trước hội đồng tuyển sinh của Viện và được công nhận đủ điều kiện học tập. (Nhà trường sẽ có hướng dẫn cụ thể đối với mục này sau khi đã tiếp nhận hồ sơ xét Học bạ của thí sinh)
  4. Ưu tiên cho thí sinh có các giải thưởng và thành tích hoạt động ngoại khóa.

Đăng ký ngay

Học viên năm đầu

mở rộng phương thức xét tuyển – “cánh cửa tương lai” rút ngắn khoảng cách đến với trường đại học công lập quốc tế