Trưởng bộ phận Tư vấn Tuyển sinh

Responsibilities: • Chịu trách nhiệm về việc quản lý tư vấn tuyển sinh: (nhận chỉ tiêu doanh số, phân bổ doanh số cho nhân viên), giám sát, hỗ trợ hoạt động tư vấn tuyển sinh và báo cáo trực tiếp hiệu quả công việc cho cấp trên • Thực hiện các cuộc gọi, (gặp mặt)...
Read More