Trao đổi ra các nước

Các trường đại học đối tác

VNUK >Trao đổi ra các nước >Các trường đại học đối tác

Trao đổi sinh viên

Giới thiệu
Chương trình trao đổi sinh viên cho phép sinh viên VNUK được theo học tại các trường đại học đối tác ở nước ngoài trong thời gian từ 1 đến 2 học kỳ. Chương trình được xây dựng phù hợp với những sinh viên có mong muốn được học tập trong môi trường quốc tế . Qua đó, sinh viên sẽ có được những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm để sẵn sàng trở thành một công dân toàn cầu.

Chương trình này sẽ mang đến cho sinh viên:
– Kinh nghiệm khi sống và học tập tại nước ngoài
– Học tập trong môi trường quốc tế
– Phát triển bản thân trong môi trường đa văn hóa
– Giao lưu, kết nối với bạn bè quốc tế
– Trau dồi ngoại ngữ và các kỹ năng mềm như: làm việc nhóm, giao tiếp, giải quyết vấn đề
– Chuẩn bị hành trang khi làm việc trong môi trường quốc tế
VNUK đã và đang hợp tác với rất nhiều trường đại học ở châu Âu và châu Á về chương trình trao đổi sinh viên.
Khu vực Châu Âu:

Khu vực Châu Á:

Điều kiện cơ bản để tham gia chương trình trao đổi:
– Là sinh viên của VNUK
– Hoàn thành ít nhất một năm học tại VNUK
– Có điểm trung bình chung tích lũy (GPA) đạt từ 2.5/4 trở lên
– Không vi phạm pháp luật
Khi tham gia chương trình, sinh viên sẽ được hỗ trợ:
– Giấy tờ cần thiết để nộp sang trường đối tác
– Thông tin học bổng có liên quan tới chương trình trao đổi (nếu có)