Yêu thương lan tỏa

Tag

Với mong muốn chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống, góp phần giúp đỡ các em nhỏ đang sinh sống tại địa bàn miền núi vùng sâu, vùng xa, ngày 18-19/01/2021, Liên Chi đoàn Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh, Đại học Đà Nẵng đã tổ chức chương trình thiện nguyện...
Read More