Phát triển kinh tể tuần hoàn

Tag

Cũng trong chuỗi chương trình kinh tế tuần hoàn, vào sáng nay, trong khuôn khổ hội nghị Hội nghị chuyên đề “Kinh nghiệm xây dựng nền Kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam”, Viện Nghiên cứu và đào tạo Việt – Anh (VNUK) cùng Viện khoa học và công nghệ môi trường – Trường Đại...
Read More