Giảng viên - VNUK
Quản trị và Kinh doanh quốc tế

Giảng viên

GIỚI THIỆU

Đội ngũ nhân sự

Trần Phan Hương Dung

Giảng viên thỉnh giảng
More Detail

Evans Anthony

Giảng viên thỉnh giảng
More Detail

Nguyễn Thị Thủy

Giảng viên thỉnh giảng
More Detail

Huỳnh Thị Ngọc Hoa

Giảng viên thỉnh giảng
More Detail

Hyunkon Kahng

Giảng viên thỉnh giảng
More Detail

Võ Đình Đức

Giảng viên thỉnh giảng
More Detail

Trần Anh Khoa

Giảng viên thỉnh giảng
More Detail

Nguyễn Thành Long

Giảng viên thỉnh giảng
More Detail

Jason Nanton

Giảng viên thỉnh giảng
More Detail

Nguyễn Hải Như

Giảng viên thỉnh giảng
More Detail

Nguyễn Duy Quý

Giảng viên thỉnh giảng
More Detail

Nguyễn Thị Hương

Giảng viên thỉnh giảng
More Detail

Trần Thị Minh Duyên

Giảng viên thỉnh giảng
More Detail

Lê Thị Ngọc Hoa

Giảng viên thỉnh giảng
More Detail

Dương Hạnh Tiên

Giảng viên thỉnh giảng
More Detail

Nguyễn Hiệp

Giảng viên thỉnh giảng
More Detail

Đinh Trần Thanh Mỹ

Giảng viên thỉnh giảng
More Detail

Nguyễn Hữu Phúc

Giảng viên thỉnh giảng
More Detail

Đặng Hữu Mẫn

Giảng viên thỉnh giảng
More Detail

Đường Nguyễn Hưng

Giảng viên thỉnh giảng
More Detail

Nguyễn Thành Đạt

Giảng viên thỉnh giảng
More Detail

Nguyễn Hữu Cường

Giảng viên thỉnh giảng
More Detail

Mai Quỳnh Anh

Giảng viên thỉnh giảng
More Detail

Nguyễn Chánh Tú

Giảng viên thỉnh giảng
More Detail

Thông tin liên hệ bộ phận

Cử nhân Quản trị và Kinh doanh quốc tế

Địa chỉ: Tòa nhà VNUK, 158a Lê Lợi, Hải Châu 1, Hài Châu, Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3646009

Thứ hai – Thứ sáu, 8: 00 Sáng – 05:00 Chiều

Thông tin mạng xã hội

QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ – VNUK

NGÀNH NGHỀ VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Nhắn tin Fan page hoặc gọi 0236 3646009 để được tư vấn trực tiếp

    1
    Bạn cần hỗ trợ?