Giảng viên chuyên ngành QT Du lịch và Khách sạn

Quản trị Du lịch và Khách sạn quốc tế

Đội ngũ giảng viên

ThS. Nguyễn Phương Lan

Giảng viên
lan.nguyen@vnuk.edu.vn
(+84) 905 657 195
Học phần giảng dạy: Principles of Tourism & Hospitality, Tourism Geography, Sustainable Tourism
More Detail

ThS. Nguyễn Thị Đức Hạnh

Giảng viên thỉnh giảng
nguyenduchanh2289@gmail.com
(+84) 236 3738 399
Học phần giảng dạy: International Marketing in Tourism & Hospitality
More Detail

ThS. Nguyễn Thùy Linh

Giảng viên
linh.thuy@vnuk.edu.vn
(+84) 236 3738 399
Học phần giảng dạy: English in Tourism & Hospitality, Event Management, Wedding Planning
More Detail

ThS. Nguyễn Đinh Tường Vi

Giảng viên thỉnh giảng
vi.nguyen@vnuk.edu.vn
(+84) 914 037 615
Học phần giảng dạy: English in Tourism & Hospitality
More Detail

Ngô Hoàng Phương

Giảng viên thỉnh giảng
phuong.ngo@viehospitality.net
(+84) 236 3738 399
Học phần giảng dạy: Principles of Tourism & Hospitality, Service Design & Thinking, Leadership in Hospitality Industry
More Detail
Verified by MonsterInsights