duyenttm@due.edu.vn

Trần Thị Minh Duyên, MA

Giảng viên thỉnh giảng

Thông tin chung

  • Đơn vị: Khoa Kinh doanh quốc tế – Trường Đại học Kinh tế
  • Địa chỉ liên hệ: 116 Hà Huy Tập, Tp Đà Nẵng
  • Điện thoại cơ quan: 0236.3836935
  • Di động: 0916026711
  • Email: duyenttm@due.edu.vn
  • Quá trình giảng dạy và công tác:

– Tháng 12 năm 2013- Tháng 12 năm 2014: Giảng viên tập sự khoa Thương Mại, trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
– Tháng 1 năm 2015 đến nay: Giảng viên thuộc Khoa Thương Mại, Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
– Các học phần giảng dạy: Quản trị đa văn hoá, Kinh doanh quốc tế.