longntswin@gmail.com

Nguyễn Thành Long, MA

Giảng viên thỉnh giảng

Thông tin chung

 • Địa chỉ liên hệ:275 Ỷ Lan Nguyên Phi, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
 • Di động: +(84) 905 112 095
 • Email: longntswin@gmail.com
 • Quá trình đào tạo:
  • 2014-2016: Thạc sĩ Marketing – Trường Đại học Swinburne – Úc
  • 2006 – 6/2010: Cử nhân Quản trị kinh doanh – Trường Đại Học Duy Tân
 • Quá trình giảng dạy và công tác:
  • Hiện tại: Giảng viên môn Digital Marketing tại Viện Việt – Anh, Đại Học Đà Nẵng
  • 6/2018 – nay: Giảng viên tại Vietnam Digital 4.0: Chương trình đào tạo kỹ năng số cho cộng đồng. Đơn vị tổ chức: VCCI và Gooogle
  • Từ 11/2016 – Nay: Nhà sáng lập Gà học tiếng Anh 
  • Từ 3/2016 – 11/2016: Quản lý Marketing tại  Công ty TNHH Nguồn lực Mekong và Công ty TNHH CharaContent
  • 15/5/2012 -15/7/2012: Chuyên viên môi giới chứng khoán tại công ty chứng khoán FPT – chi nhánh Đà Nẵng.
  • 15/5/2011- 10/5/2012: Chuyên viên phòng thông tin tại trung tâm Xúc tiến Đầu tư Đà Nẵng (IPC Danang)
  • 8/2008- 8/2010: Thực tập sinh tại công ty cổ phần chứng khoán FPT Đà Nẵng (FPT securities)

  • 2/2008- 8/2008: Cộng tác viên tại Phòng truyền thông tổ chức FPT (FHO) – Đà Nẵng