cuonghien@gmail.com

Nguyễn Hữu Cường, PhD

Giảng viên thỉnh giảng

Thông tin chung

 • Đơn vị: Khoa Kế Toán- Trường Đại học Kinh tế
 • Địa chỉ liên hệ: Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành Phố Đà Nẵng
 • Điện thoại cơ quan: +(84) 5113836987
 • Di động: +(84) 905223886
 • Email: cuonghien@due.edu.vn; cuonghien@gmail.com; cuonghien@due.udn.vn
 • Quá trình giảng dạy và công tác:
  • Trợ giảng từ tháng 09 năm 1997 đến 09 năm 1999.
  • Giảng viên Khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế từ tháng 09 năm 1999 đến nay: Trực tiếp giảng cho hệ đại học: Nguyên lý kế toán (Tiếng Việt và Tiếng Anh), Kế toán tài chính (Tiếng Việt và Tiếng Anh), Hệ thống thông tin kế toán; Trực tiếp giảng cho hệ cao học: Kế toán tài chính nâng cao.
  • Hướng dẫn sinh viên từ tháng 01 năm 2000 đến nay: hướng dẫn sinh viên kế toán thực tập, viết báo cáo thực tập và khóa luận tốt nghiệp ở cấp đào tạo đại học với các đề tài liên quan đến kế toán doanh nghiệp, kế toán quản trị, phân tích tài chính và kiểm soát nội bộ.
  • Học thạc sĩ (chuyên ngành Kế toán nâng cao) từ tháng 01 năm 2006 đến tháng 07 năm 2007 tại Đại học Công nghệ Curtin (nay là Đại học Curtin), Úc.
  • Nghiên cứu sinh chuyên ngành kế toán từ tháng 02 năm 2012 đến tháng 02 năm 2015 tại Trường Đại học Công nghệ Queensland (QUT), Úc.
  • Trưởng Bộ môn Kế toán (thuộc Khoa Kế toán – Trường Đại học Kinh tế) từ tháng 01 năm 2016 đến tháng 2 năm 2020.
  • Hướng dẫn học viên cao học viết luận văn từ năm 2017.
  • Phó Trưởng Khoa Kế toán từ tháng 3 năm 2020.