nduyquy@gmail.com

Nguyễn Duy Quý

Giảng viên thỉnh giảng

Thông tin chung

  • Đơn vị: Khoa Giáo dục chính trị – Trường Đại học Sư phạm
  • Địa chỉ liên hệ:
  • Điện thoại cơ quan: 02363841630
  • Di động: 0976315689
  • Email: nduyquy@gmail.com
  • Quá trình giảng dạy và công tác:

-Tốt nghiệp Đại học từ tháng 8/2010, công tác tại trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN từ tháng 11/2010 đến nay