nantonja@hotmail.com

Jason Nanton, MA

Giảng viên thỉnh giảng

Thông tin chung

 • Di động: +84 167 938 2703, +65 8357 6002
 • Email: nantonja@hotmail.com
 • Quá trình đào tạo:
  • 2001-2003: Thạc sĩ quản trị kinh doanh, Michigan Businessh School
  • 1994-1996: Thạc sĩ nghệ thuật kinh tế, Đại Học Michigan State
  • 1991-1994: Cử nhân kinh tế khoa học, Đại Học Clarkson
 • Quá trình giảng dạy và công tác:
  • Hiện nay: Giảng viên môn International Business tại Viện Nghiên Cứu và Đào Tạo Việt-Anh
  • 2017- Hiện tại: Giảng viên ngành kinh tế tại đại học American, Việt Nam 
  • 2008: Giảng viên tại Học Viện Phát Triển và Quản Lý Singapore (MDIS)
  • 1994-1997: Giảng viên ngành kinh tế tại đại học Michigan State
 • Kinh nghiệm làm việc:
  • MasterCard
   • 2016-2017: Phó giám đốcAsia Pacific Lead Digital Innovation (Singapore)
   • 2013-2016: Phó giám đốc quản trị kế toán tại Newzealand
   • 2010-2013: Phó giám đốc quản trị kế toán tại Đài Loan
  •  International Visa
   • 2004-2010: Giám đốc khu vực Ap- Cố vấn
  • America Express
   • 2003-2004: Quản lý Marketing khu vực
   • 1999-2001: Quản lý cấp cao- Bộ phận quản lý và ra mắt sản phẩm mới
  • 1996-1999: Cố vấn tại Accenture