Huỳnh Thị Ngọc Hoa - VNUK
hoahtn2014@gmail.com

Huỳnh Thị Ngọc Hoa, MA

Giảng viên thỉnh giảng

Thông tin chung

 • Di động: (+84) 989076300
 • Email: hoahtn2014@gmail.com
 • Quá trình đào tạo: 
  • 2018: Kỹ năng Lãnh đạo và Kinh doanh theo mục tiêu phát triển bền vững – Học bổng toàn
   phần do Bộ Ngoại giao Thụy Điển cấp
  • 2011: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh – Đại học Columbia Southern University
  • 2009: Chứng chỉ tài chính kế toán Mỹ (top 5) – Khóa học BP Special Course in Accounting and
   Business- Đại học Đà Nẵng
  • 1999: Cử nhân ngành Tiếng Anh- Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng (top 3) 
 • Quá trình giảng dạy và công tác:
  • Hiện tại: Giảng viên môn Project Management tại Viện Việt – Anh, Đại Học Đà Nẵng
  • 2014-2018: Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính/ Điều phối dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi 
  • 2010-2015: Phó Giám đốc điều hành dự án kiêm Phó Trưởng đại diện Ban QLDA dự án Xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi
  • Chuyên gia phát triển xã hội- Tái định cư dự án Ha Noi Metro Line 3 – Ngân hàng Phát triển Châu Á
  • 2008-2009: Điều phối Dự án Xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi 
  • 2006-2008: Trợ lý Phó Tổng giám đốc Ban QLDA dự án nâng cấp Cảng Tiên Sa- Đà Nẵng 
  • 2000-2006: Phụ trách Tài chính dự án xây dựng Hầm đường bộ qua đèo Hải Vân (JICA tài trợ) 
1
Bạn cần hỗ trợ?